Cynhyrchu dogfennau digidol gwell

URN: TECHDUWP3
Sectorau Busnes (Suites): Defnyddwyr TG
Datblygwyd gan: e-skills
Cymeradwy ar: 30 Maw 2022

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â defnyddio meddalwedd dogfennau digidol i greu dogfennau cynhwysfawr sy'n seiliedig ar destun gan ddefnyddio dulliau cydweithredol o gynhyrchu dogfennau a chyd-awduro. Mae cynhyrchu dogfennau digidol cydweithredol cynhwysfawr yn gofyn am ddefnyddio ardaloedd storio a rennir a rhaglenni meddalwedd a nwyddau cwmwl sy'n cefnogi cyd-awduro a golygu. Mae hyn yn cynnwys newid gosodiadau diofyn, addasu'r rhyngwyneb i ddefnyddiwr a mewnosod sylwadau a marcio newidiadau mewn dogfennau. Mae'r safon hon ar gyfer y rhai y mae angen iddynt gynhyrchu dogfennau testun cynhwysfawr ar y cyd ac sydd wedi cael eu cyd-awduro yn seiliedig i ddiwallu eu hanghenion eu hunain neu yn rhan o'u dyletswyddau.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. Newid gosodiadau diofyn i deilwra meddalwedd dogfennau digidol ar gyfer cydweithio a chyd-awduro

 2. Gosod priodweddau dogfennau ar gyfer cyd-awduro a rheoli fersiynau

 3. Creu, defnyddio ac addasu templedi ar gyfer gwahanol fathau o ddogfennau

 4. Cyfuno gwybodaeth o fewn dogfen o ystod o ffynonellau

 5. Gosod nodau tudalen mewn dogfen er hwylustod

 6. Storio ac adalw ffeiliau dogfennau yn effeithiol, yn unol â chanllawiau a chonfensiynau lleol lle maent ar gael

 7. Addasu rhyngwynebau defnyddwyr meddalwedd dogfennau digidol i gefnogi anghenion cydweithio sefydliadol

 8. Adolygu dogfennau drwy farcio newidiadau i nodi a derbyn newidiadau

 9. Mewnosod a dileu sylwadau ac ymateb iddynt i reoli adborth i gyd-awduron

 10. Diffinio, diweddaru a chyhoeddi templedi ac arddulliau dogfennau yn unol â gweithdrefnau sefydliadol

 11. Dewis a defnyddio cynlluniau tudalennau ac adrannau priodol i gyflwyno ac argraffu dogfennau sy'n cynnwys nifer o dudalennau ac adrannau


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. Sut i ddadansoddi gofynion strwythur ac arddull ar gyfer y ddogfen ddigidol sy'n cael ei chynhyrchu ar y cyd

 2. Pa fathau o wybodaeth sydd eu hangen ar gyfer y ddogfen a sut ddylai'r rhain gael eu cysylltu neu ei hintegreiddio

 3. Sut i gyfuno ac uno gwybodaeth o feddalwedd arall neu fwy nag un dogfen

 4. Cyfrifoldebau pob cyd-awdur

 5. Y technegau sydd eu hangen i greu a defnyddio templedi ar gyfer ffurfiau safonol o ddogfen ddigidol a sut i'w cymhwyso

 6. Sut i gadw trefn ar reoli fersiynau mewn dogfennau

 7. Sut i farcio newidiadau a'u hadolygu

 8. Sut i gymharu dogfennau a'u huno i gefnogi'r gwaith o rannu dogfennau a chydweithio

 9. Sut i ddefnyddio sylwadau i roi adborth mewn dogfennau cydweithio

 10. Sut i ddefnyddio nodweddion adolygu i farcio dogfennau

 11. Yr angen i olygu dogfennau mewn ymateb i adborth gan awduron

 12. Sut i ddefnyddio nodweddion awtomeiddio i wella effeithlonrwydd

 13. Sut i ddefnyddio nodweddion prawfddarllen i wella cywirdeb


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2025

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

ODAG Consultants Ltd.

URN gwreiddiol

TECHDUWP3

Galwedigaethau Perthnasol

TGCh i ddefnyddwyr

Cod SOC

2000

Geiriau Allweddol

Prosesu geiriau