Cynhyrchu dogfennau digidol gwell

URN: TECHDUWP2
Sectorau Busnes (Suites): Defnyddwyr TG
Datblygwyd gan: e-skills
Cymeradwy ar: 30 Maw 2022

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â defnyddio meddalwedd dogfennau digidol i gynhyrchu dogfennau testun gwell. Mae cynhyrchu dogfennau gwell yn cynnwys mewnbynnu, strwythuro, fformatio a gwirio gwybodaeth o fewn meddalwedd dogfennau digidol, defnyddio templedi safonol ar gyfer gwahanol fathau o ddogfennau, a chynnwys tudalennau teitl, tudalennau cynnwys a nodau tudalen mewn dogfennau. Mae hefyd yn cynnwys defnyddio toriadau mewn tudalennau ac adrannau i newid llif arddulliau ar draws tudalennau, a defnyddio delweddau a mewnosod cyfeiriadau a throednodiadau. Mae'r safon hon ar gyfer y rhai y mae angen iddynt gynhyrchu, golygu a chynhyrchu dogfennau manwl yn seiliedig ar destun i ddiwallu eu hanghenion eu hunain neu yn rhan o'u dyletswyddau.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. Ffurfweddu meddalwedd dogfennau digidol i gynhyrchu'r dogfennau gofynnol yn yr iaith gywir

 2. Dewis a defnyddio templedi dogfennau at wahanol ddibenion yn unol â gofynion sefydliadol

 3. Defnyddio mewnbwn bysellfwrdd a llais i fewnbynnu testun yn gywir i ddogfennau digidol

 4. Cyfuno neu gyfuno gwybodaeth o ystod o ffynonellau yn gywir mewn dogfen

 5. Ychwanegu delweddau a chyfryngau eraill mewn dogfennau o ffeil yn gywir

 6. Dewis a defnyddio ystod o offer golygu i ddiwygio cynnwys dogfennau yn unol â gofynion sefydliadol

 7. Dewis a chymhwyso arddulliau pennawd i drefnu testun

 8. Ychwanegu tudalennau teitl a chynnwys i gwblhau dogfennau

 9. Ychwanegu gwybodaeth mewn penawdau a throednodion at ddogfennau i ddarparu'r wybodaeth sefydliadol ofynnol

 10. Creu ac addasu colofnau, tablau a ffurflenni i drefnu gwybodaeth

 11. Mewnosod hyperddolenni i gysylltu â'r lleoliadau angenrheidiol yn y ddogfen gyfredol, dogfennau eraill sydd ar ffeiliau a chyfeiriadau tudalennau gwe ar-lein

 12. Gwirio cyfrif geiriau a nodau mewn dogfennau i fodloni manylebau dogfennau

 13. Gosod paramedrau awto-gadw i reoli diweddariadau amserol i ffeiliau dogfennau

 14. Storio ac adalw ffeiliau dogfennau a thempledi yn unol â gweithdrefnau sefydliadol


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. Y mathau o wybodaeth sydd eu hangen mewn dogfennau

 2. Sut i ffurfweddu gosodiadau iaith a geiriadur

 3. Gofynion y ddogfen o ran strwythur, cynllun ac arddull

 4. Pryd a sut i gyfuno ac uno gwybodaeth o feddalwedd arall neu ddogfennau eraill

 5. Sut i addasu cynllun a strwythurau ar gyfer dogfennau digidol

 6. Sut i addasu bylchau rhwng nodau a pharagraffau

 7. Y gwahanol dempledi dogfennau sydd ar gael a phryd i'w defnyddio

 8. Sut i ddefnyddio offer golygu dogfennau i olygu gwybodaeth

 9. Sut i greu ac addasu cynllun a strwythurau ar gyfer dogfennau digidol

 10. Sut i ychwanegu, dileu ac addasu colofnau mewn dogfennau

 11. Sut i wirio dogfennau o ran sillafu, gramadeg, ffurfdeip, cynllun tudalennau, ac ymylon

 12. Sut i gyfrif geiriau a nodau mewn dogfennau

 13. Sut i gyfuno gwybodaeth o wahanol ffynonellau

 14. Sut i ychwanegu colofnau a'u diweddaru

 15. Sut i fewnosod hyperddolenni mewn dogfennau

 16. Sut i gymhwyso arddulliau penawdau a chymhwyso neu newid arddulliau presennol i destun mewn dogfen

 17. Sut i storio ac adalw ffeiliau dogfen

 18. Sut i reoli delweddau mewn dogfennau


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2025

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

ODAG Consultants Ltd.

URN gwreiddiol

TECHDUWP2

Galwedigaethau Perthnasol

TGCh i ddefnyddwyr

Cod SOC

2000

Geiriau Allweddol

Prosesu geiriau