Awtomeiddio cyflwyniadau digidol

URN: TECHDUPP3
Sectorau Busnes (Suites): Defnyddwyr TG
Datblygwyd gan: e-skills
Cymeradwy ar: 30 Maw 2022

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud ag awtomeiddio cyflwyniadau digidol drwy ddefnyddio pecynnau meddalwedd safonol y diwydiant. Mae hyn yn cynnwys defnyddio meistri sleidiau, ychwanegu hyperddolenni, defnyddio a chreu templedi, a chreu cyflwyniadau awtomataidd y gellir eu haddasu. Mae hefyd yn cynnwys ychwanegu adroddiadau at gyflwyniadau. Mae'r safon hon ar gyfer y rhai sydd angen awtomeiddio cyflwyniadau digidol gan ddefnyddio meddalwedd safonol y diwydiant i ddiwallu eu hanghenion eu hunain neu yn rhan o'u dyletswyddau.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. Cytuno ar y gofynion ar gyfer awtomeiddio cyflwyniad digidol gyda rhanddeiliaid

 2. Defnyddio hyperddolenni i gysylltu â chyfryngau digidol mewnol ac allanol a ffynonellau ar-lein mewn cyflwyniadau digidol i fodloni gofynion

 3. Rheoli fformat sleidiau drwy ddefnyddio meistri sleidiau i roi arddull sefydliadol ar waith mewn cyflwyniadau

 4. Mabwysiadu templedi i ddarparu strwythur a ddiffiniwyd ymlaen llaw i gyflwyniadau digidol yn unol â safonau sefydliadol

 5. Creu templedi newydd ar gyfer llywio strwythur cyflwyno digidol yn unol â gofynion sefydliadol

 6. Rhagolygu cyflwyniadau drwy ddefnyddio nodweddion ymarfer i ddatblygu'r amser a'r arddull cyflwyno gofynnol i fodloni gofynion y gynulleidfa

 7. Creu sioe sleidiau wedi'i theilwra i awtomeiddio cyflwyniad er mwyn ei dangos yn awtomataidd

 8. Ychwanegu adroddiadau sain at gyflwyniadau digidol yn unol â gofynion sefydliadol

 9. Cadw cyflwyniadau mewn storfeydd priodol a rennir neu rai lleol yn unol â safonau sefydliadol

 10. Cyflwyno cyflwyniadau digidol gan ddefnyddio nodweddion chwarae awtomataidd yn unol â gofynion sefydliadol


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. Sut i nodi'r gofynion ar gyfer cyflwyniad digidol

 2. Sut i gymhwyso fideos i gyflwyniadau sleidiau digidol

 3. Sut i weithio gyda dulliau cyflwyno

 4. Sut i greu a gweithio gyda thempledi mewn cyflwyniadau digidol

 5. Y safonau hygyrchedd sy'n diffinio anghenion hygyrchedd pob cynulleidfa

 6. Y cyfyngiadau sy'n gallu effeithio ar gyflwyniad digidol

 7. Sut i ddefnyddio gwiriwr hygyrchedd i sicrhau bod pawb yn deall y cyflwyniad

 8. Pwysigrwydd rhagolygu ac ymarfer cyflwyniadau digidol awtomataidd

 9. Y nodweddion sioe sleidiau y gellir eu gweithredu ar gyfer cyflwyniadau digidol

 10. Sut i greu sioe sleidiau awtomataidd y gellir ei haddasu

 11. Sut i wneud cyflwyniad digidol i ddiwallu anghenion y gynulleidfa


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2025

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

ODAG Consultants Ltd.

URN gwreiddiol

TECHDUPP3

Galwedigaethau Perthnasol

TGCh i ddefnyddwyr

Cod SOC

2000

Geiriau Allweddol

cyflwyniad digidol