Asesu'r defnydd o gydweithrediadau cyfryngau cymdeithasol

URN: TECHDUOC3
Sectorau Busnes (Suites): Defnyddwyr TG
Datblygwyd gan: e-skills
Cymeradwy ar: 30 Maw 2022

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud ag asesu'r defnydd o gydweithrediadau cyfryngau cymdeithasol i helpu i gyflawni amcanion sefydliadol. Mae'n cynnwys gweithredu'r strategaeth sefydliadol ar gyfer cydweithrediadau cyfryngau cymdeithasol a monitro'r defnydd ohono. Mae hefyd yn cynnwys gwerthuso effeithiolrwydd cydweithrediadau cyfryngau cymdeithasol o ran hyrwyddo a darparu gwasanaethau busnes. Mae'r safon hon ar gyfer y rhai sydd angen asesu'r defnydd o gydweithrediadau cyfryngau cymdeithasol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain neu yn rhan o'u dyletswyddau.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. Gweithredu strategaeth cydweithrediadau cyfryngau cymdeithasol y sefydliad yn unol â gofynion sefydliadol

 2. Monitro'r defnydd o rwydweithiau cydweithrediadau cyfryngau cymdeithasol yn unol â safonau sefydliadol

 3. Cynorthwyo'r gwaith o reoli cymuned y cydweithrediadau cyfryngau cymdeithasol i gynnal enw da sefydliadol ac ymddiriedaeth

 4. Cyfrannu at ddatblygu adnoddau gwybodaeth effeithiol ar gyfer cydweithio

 5. Gwerthuso effeithiolrwydd gwasanaethau busnes a ddarperir drwy blatfformau cydweithrediadau cyfryngau cymdeithasol i gynhyrchu metrigau ar gyfer rhanddeiliaid

 6. Casglu ac adolygu sgoriau, adolygiadau ac argymhellion ar-lein i gynorthwyo'r gwaith o ddewis offer TG a rhwydweithiau cymdeithasol

 7. Cynhyrchu adroddiadau ymgysylltu cydweithrediadau cyfryngau cymdeithasol a delweddau gweledol i gyfathrebu perfformiad cyfryngau cymdeithasol ar-lein i randdeiliaid


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. Sut i werthuso potensial, cyfyngiadau a pha mor addas yw offer cydweithrediadau cyfryngau cymdeithasol

 2. Sut mae sefydliadau'n rhoi gwerth ariannol ar rwydweithiau cydweithrediadau cyfryngau cymdeithasol

 3. Defnyddio metrigau i fesur gwerth gwasanaeth busnes a ddarperir drwy ddefnyddio platfformau cydweithrediadau cyfryngau cymdeithasol

 4. Y confensiynau ar gyfer adrodd straeon a chyfathrebu ar-lein

 5. Y gwahanol ddadansoddiadau o gydweithrediadau cyfryngau cymdeithasol sydd ar gael i sefydliadau i fesur ymgysylltiad â busnesau

 6. Y ffactorau sy'n gallu achosi problemau o ran enw da ac ymddiriedaeth ar-lein a sut i roi gwybod amdanynt

 7. Pwysigrwydd canllawiau ar gyfer cynnwys ar-lein mewn amgylcheddau cydweithio

 8. Y cysylltiadau rhwng platfformau a gwefannau cydweithrediadau cyfryngau cymdeithasol

 9. Y gofynion cyfreithiol ar gyfer rhannu data digidol drwy blatfformau cydweithrediadau cyfryngau cymdeithasol

 10. Y canllawiau rheoleiddio, materion moesegol ac ymddygiad ar gyfer sefydliadau sy'n defnyddio platfformau cydweithrediadau cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo a darparu gwasanaethau busnes

 11. Sut i adolygu a dehongli dadansoddeg cydweithrediadau cyfryngau cymdeithasol

 12. Sut i ddatblygu adroddiadau ymgysylltu cydweithrediadau cyfryngau cymdeithasol


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2025

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

ODAG Consultants Ltd.

URN gwreiddiol

TECHDUOC3

Galwedigaethau Perthnasol

TGCh i ddefnyddwyr

Cod SOC

2000

Geiriau Allweddol

cyfryngau cymdeithasol