Llenwi ffurflenni a thrafodion digidol ar-lein yn ddiogel

URN: TECHDUDT1
Sectorau Busnes (Suites): Defnyddwyr TG
Datblygwyd gan: e-skills
Cymeradwy ar: 30 Maw 2022

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â llenwi ffurflenni a thrafodion digidol ar-lein. Mae hyn yn cynnwys llywio, llenwi a chyflwyno ffurflenni ar-lein a ddefnyddir i fewnbynnu gwybodaeth at ystod o ddibenion. Mae'n cynnwys cofrestru ar gyfer gwasanaethau a chyflwyno data drwy ddefnyddio ffurflenni cais. Mae hefyd yn cynnwys dilysu data i wirio bod y ffurflenni data a gyflwynir o'r math cywir ac yn gywir. Mae hefyd yn cynnwys llenwi ffurflen a'i chyflwyno yn rhan o drafodiad ar-lein, gan gydymffurfio â gwiriadau dilysu, a darparu taliadau ar-lein drwy ddefnyddio systemau talu ar-lein. Mae'r safon hon ar gyfer y rhai y mae angen iddynt lenwi ffurflenni digidol ar-lein a thrafodion i ddiwallu eu hanghenion eu hunain neu yn rhan o'u dyletswyddau.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. Cytuno ar ofynion i lenwi ffurflenni, cofrestriadau a thrafodion ar-lein gyda rhanddeiliaid

 2. Llenwi ffurflenni ar-lein yn gywir

 3. Cadarnhau diogelwch safleoedd cofrestru a thalu ar-lein cyn cyflwyno data a phrosesu trafodion talu yn unol â gweithdrefnau sefydliadol

 4. Perfformio trafodion talu ar-lein yn ddiogel

 5. Cyflwyno cyfeiriad gywir drwy ddefnyddio offer chwilio côd post sydd wedi'u mewnosod mewn ffurflenni ar-lein

 6. Prosesu archebion arferol a thaliadau eraill yn ddiogel drwy ddefnyddio dull talu cymeradwy

 7. Cofnodi manylion talu yn unol â gweithdrefnau sefydliadol

 8. Monitro negeseuon ebost sy'n cyrraedd i gadarnhau manylion archebion a thalu a derbynebau

 9. Cadw derbynebau a anfonir ar ffurf atodiadau ebost mewn ffolderi penodol yn unol â gweithdrefnau sefydliadol


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. Y derminoleg a'r cysyniadau sy'n ymwneud â ffurflenni a thrafodion ar-lein

 2. Sut i nodi'r gwasanaethau digidol sydd eu hangen i gynllunio ffurflenni ar-lein ac anghenion trafodion

 3. Y botymau safonol, y rheolyddion a meysydd mewnbynnu data a ddefnyddir mewn ffurflenni ar-lein

 4. Sut i fewnbynnu testun a data rhifol gan ddefnyddio ffurflenni ar-lein

 5. Sut i ddefnyddio offer chwilio côd post cyfeiriadau

 6. Beth yw ystyr dilysu data

 7. Y gwiriadau dilysu safonol y gellir eu cynnal wrth fewnbynnu data ar-lein

 8. Beth yw ystyr dilysu aml-ffactor

 9. Dulliau safonol y diwydiant a ddefnyddir i gymhwyso dilysu aml-ffactor

 10. Sut i nodi gwefannau talu diogel

 11. Sut i wneud taliad ar-lein drwy ddefnyddio dulliau talu safonol

 12. Sut i gadw derbynebau ac atodiadau ebost eraill mewn ffolderi

 13. Yr angen i gadw cofnodion cywir o daliadau a wnaed a chadarnhad o archebion a derbynebau a dderbyniwyd

 14. Sut i groeswirio ebyst yn erbyn archebion a thaliadau i ddod o hyd i dderbynebau


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2025

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

ODAG Consultants Ltd.

URN gwreiddiol

TECHDUDT1

Galwedigaethau Perthnasol

TGCh i ddefnyddwyr

Cod SOC

2000

Geiriau Allweddol

trafodion ar-lein