Ymgymryd â gweithgareddau dysgu a datblygu sgiliau digidol

URN: TECHDUDL1
Sectorau Busnes (Suites): Defnyddwyr TG
Datblygwyd gan: e-skills
Cymeradwy ar: 30 Maw 2022

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â nodi a datrys problemau technoleg ddigidol arferol. Mae'n cynnwys datrys problemau cyffredin a gallu cyflawni ystod o weithdrefnau safonol. Mae'r rhain yn cynnwys gwirio prosesau sy'n cael eu cynnal, nodi defnydd o ddisgiau, cau ac ailddechrau yn ddiogel, edrych ar gôd gwallau, a gwiriadau bywyd batri ar ddyfeisiau di-wifr a phecynnau batri. Mae'r safon hon ar gyfer y rhai sy'n gorfod nodi problemau technoleg ddigidol arferol a'u datrys i ddiwallu eu hanghenion eu hunain neu'n rhan o'u dyletswyddau.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. Nodi nodau dysgu personol i gynllunio anghenion hyfforddiant a datblygu priodol

 2. Creu a chynnal cynllun gweithredu personol ar gyfer dysgu a datblygu digidol

 3. Cysoni eich gweithgareddau datblygu eich hunain â blaenoriaethau sefydliadol yn unol â gofynion sefydliadol

 4. Nodi a dilysu ffynonellau dysgu ar-lein sy'n bodloni gofynion datblygu

 5. Ymgymryd â chamau dysgu a datblygu cyflawn yn unol â gweithdrefnau sefydliadol

 6. Monitro a dogfennu cynnydd eich gweithgareddau dysgu eich hun mewn cofnod dysgu yn unol â gweithdrefnau sefydliadol

 7. Gwerthuso canlyniadau dysgu yn unol â chynllun gweithredu dysgu a datblygu personol

 8. Cofnodi tystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol parhaus yn unol â gweithdrefnau sefydliadol


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. Sut i addasu eich amgylchedd dysgu eich hun mewn ffyrdd sy'n cynorthwyo'r broses ddysgu

 2. Egwyddorion cynllunio datblygiad personol a ffyrdd o fynd ati

 3. Ffynonellau dysgu sgiliau technoleg ddigidol

 4. Manylion llwybrau dilyniant mewn disgyblaethau sy'n berthnasol i dechnoleg ddigidol

 5. Sut i wneud dadansoddiad bwlch i nodi anghenion dysgu

 6. Yr angen i nodi nodau a datblygu cynlluniau gweithredu i'w cyflawni

 7. Yr angen i gysoni cynlluniau dysgu â blaenoriaethau sefydliadol

 8. Sut i drosglwyddo gwybodaeth i senarios go iawn yn y gweithle technoleg ddigidol

 9. Yr angen i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd sy'n dod i'r amlwg ym maes dysgu technoleg ddigidol

 10. Yr angen i feithrin a rheoli ymwybyddiaeth o fwlch sydd gennych yn eich sgiliau technoleg ddigidol

 11. Sut i werthuso canlyniadau dysgu

 12. Yr heriau sy'n gallu codi wrth gynllunio cynlluniau gweithredu dysgu a datblygu a'u rhoi ar waith

 13. Pwysigrwydd cynnal cofnodion cywir o gyflawniad


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2025

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

ODAG Consultants Ltd.

URN gwreiddiol

TECHDUDL1

Galwedigaethau Perthnasol

TGCh i ddefnyddwyr

Cod SOC

2000

Geiriau Allweddol

dysgu a datblygu, DPP