Didoli a hidlo data

URN: TECHDUDA1
Sectorau Busnes (Suites): Defnyddwyr TG
Datblygwyd gan: e-skills
Cymeradwy ar: 30 Maw 2022

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â didoli a hidlo data mewn taenlenni. Mae hyn yn cynnwys gosod hidlyddion i edrych ar ddata penodol, a grwpio a didoli data wrth weithio ar lawer o ddata yn rheolaidd. Mae hefyd yn cynnwys defnyddio fformiwlâu testun i dynnu swm penodol o destun yn unig o lawer iawn o ddata. Mae'r safon hon ar gyfer y rhai sydd angen didoli a hidlo data gan ddefnyddio meddalwedd taenlen safonol y diwydiant i ddiwallu eu hanghenion eu hunain neu'n rhan o'u dyletswyddau.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. Agor taenlen benodol a nodi set ddata i'w hastudio yn unol â gofynion

 2. Trefnu data sydd mewn rhesi neu golofnau sengl mewn trefn esgynnol neu ddisgynnol gan ddefnyddio nodweddion cyffredin i strwythuro data yn gywir

 3. Creu rhestr bwrpasol i ddidoli data yn unol â gofynion

 4. Trefnu nifer o resi a cholofnau gan ddefnyddio hidlwyr cymharu testun neu rif i strwythuro data yn gywir

 5. Cymhwyso rheolau hidlo i set ddata i hidlo'r celloedd sy'n bodloni meini prawf penodol

 6. Cadw data taenlen wedi'i ddiweddaru a'i ddidoli gan ddefnyddio rheolau hidlo yn unol â gofynion sefydliadol


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. Pa ddata i'w brosesu

 2. Y gofynion ar gyfer didoli a hidlo data

 3. Y gwahanol nodweddion cyffredin y gellir eu defnyddio i ddidoli data

 4. Sut i gymhwyso dull sylfaenol o ddidoli data mewn rhes neu golofn ar daenlen

 5. Sut i greu a chymhwyso eich rhestrau didoli eich hun

 6. Sut i ddidoli nifer o resi a cholofnau data ar yr un pryd

 7. Sut i greu a chymhwyso rheolau hidlo data

 8. Pwysigrwydd cadw data taenlen wedi'i ddiweddaru

 9. Problemau sy'n gysylltiedig â didoli a hidlo data a sut i'w datrys

 10. Pryd i hidlo testun i leihau data testun

 11. Sut i gymhwyso swyddogaethau testun mewn taenlenni i symleiddio data

 12. Negeseuon gwall cyffredin a sut i ymateb iddynt

 13. Ffynonellau cymorth wrth ddidoli a hidlo data


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2025

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

ODAG Consultants Ltd.

URN gwreiddiol

TECHDUDA1

Galwedigaethau Perthnasol

TGCh i ddefnyddwyr

Cod SOC

2000

Geiriau Allweddol

hidlo data, rheoli data