Codio ar gyfer problemau busnes syml

URN: TECHDUCO1
Sectorau Busnes (Suites): Defnyddwyr TG
Datblygwyd gan: e-skills
Cymeradwy ar: 30 Maw 2022

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â chodio ar gyfer problemau busnes syml. Mae'n cynnwys cymhwyso cysyniadau a thechnegau sylfaenol i ddatblygu rhaglenni datrys problemau. Mae hyn yn cynnwys defnyddio offeryn datblygu codio integredig i ddylunio, gweithredu, profi, dadfygio a defnyddio rhaglenni syml. Mae'r safon hon ar gyfer y rhai sy'n gorfod nodi problemau technoleg ddigidol arferol a'u datrys i ddiwallu eu hanghenion eu hunain neu'n rhan o'u dyletswyddau.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. Cynllunio rhaglen feddalwedd i ddatrys manyleb problem benodol sydd wedi'i diffinio'n dda

 2. Dylunio algorithmau i drin mewnbynnau defnyddwyr a phrosesu data ar gyfer problemau syml yn unol â gweithdrefnau sefydliadol

 3. Cynhyrchu côd gan ddefnyddio hanfodion rhaglennu sylfaenol i ddyluniad penodol yn unol â gweithdrefnau'r sefydliad

 4. Defnyddio dull mireinio cam wrth gam i ddatrys problemau dro ar ôl tro i gynhyrchu'r ateb gofynnol

 5. Dadfygio a phrofi rhaglenni meddalwedd i nodi diffygion rhaglennu a'u datrys

 6. Ychwanegu nodiant at raglenni meddalwedd i nodi nodweddion rhaglennu a newidynnau i wella cynaliadwyedd yn unol â safonau sefydliadol

 7. Dogfennu rhaglen trwy gynhyrchu nodiadau rhyddhau a chanllawiau i gynorthwyo defnyddwyr i ddefnyddio'r feddalwedd yn gywir


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. Sut i ddehongli manylion problem fusnes

 2. Cysyniadau sylfaenol codio a sut i'w cymhwyso

 3. Sut i gynllunio datrysiad meddalwedd

 4. Egwyddorion sylfaenol rhaglennu cyfrifiadurol gweithdrefnol

 5. Sut i ddylunio a defnyddio algorithmau i gofnodi mewnbwn defnyddwyr a phrosesu data

 6. Y camau perthnasol wrth ddatrys problem fusnes trwy godio datrysiad meddalwedd a sut i'w rhoi ar waith

 7. Sut i nodi a gweithredu'r newidynnau sydd eu hangen i gynhyrchu côd gweithredu

 8. Ieithoedd rhaglennu a sgriptio safonol y diwydiant a'u dibenion a'u cystrawen

 9. Y technegau sylfaenol a ddefnyddir i greu côd a sut i'w cymhwyso

 10. Sut i brofi a dadfygio côd i wneud iddo weithio'n gywir

 11. Y ffynonellau cymorth, awgrymiadau a thechnegau ar gyfer cynhyrchu côd effeithiol


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2025

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

ODAG Consultants Ltd.

URN gwreiddiol

TECHDUCO1

Galwedigaethau Perthnasol

TGCh i ddefnyddwyr

Cod SOC

2000

Geiriau Allweddol

Codio, rhaglennu