Cynhyrchu darnau set gyda gorffeniadau arbenigol

URN: SKSSH4
Sectorau Busnes (Suites): Gweithwyr Llwyfan Cynyrchiadau
Datblygwyd gan: ScreenSkills
Cymeradwy ar: 30 Maw 2022

Trosolwg

​Mae'r safon hon yn ymwneud â chreu gorffeniadau arbenigol ar ddarnau set sydd eu hangen gan gynnwys pren, cerrig, effaith briciau, sugno ffurfiad a brwsio, a llosgi pren i greu gorffeniad oed arbennig.

Mae'r safon hon yn gofyn eich bod yn gwybod beth sydd ei angen, erbyn pryd ac felly pa ddeunyddiau a chyfarpar sydd eu hangen er mwyn cynhyrchu'r gorffeniad dymunol. Mae angen ichi allu cynhyrchu'r eitemau gyda'r fanyleb gywir a gyda'r gorffeniad dymunol.

Mae'r safon hon ar gyfer gweithwyr llwyfan a gweithwyr llwyfan wrth gefn sy'n paratoi gorffeniadau arbenigol.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. ​gweithio offer a chyfarpar gan gydymffurfio gyda deddfwriaeth a phrotocolau
 2. defnyddio cyfarpar diogelwch personol yn ôl y gofyn
 3. dewis deunyddiau ar gyfer y gwaith sydd ei angen gan ddilyn cyfarwyddiadau
 4. dewis deunyddiau a'u gosod er mwyn creu'r gorchuddion dymunol
 5. creu effeithiau a gorffeniadau pren yn dilyn cyfarwyddiadau gan ddefnyddio technegau brwsio a llosgi hyd at y dyfnder a'r sglein sydd ei angen
 6. gorchuddio bagiau gwynt yn ôl y fanyleb  a chwblhau'r effaith cyfan gan wneud y defnydd gorau o ddeunyddiau

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. ​offer a chyfarpar sydd ei angen ar gyfer y gwaith
 2. cynlluniau a manylebau i'w dilyn
 3. y technegau gaiff eu defnyddio i greu'r gorffeniadau sydd eu hangen
 4. sut i ddefnyddio offer  a pheiriannau yn ddiogel
 5. gofynion iechyd a diogelwch ar gyfer gweithio gyda chyfarpar trydanol ac offer llaw
 6. risgiau sy'n gysylltiedig â defnyddio offer a chyfarpar trydanol
 7. sut i adeiladu fframiau pren i faint i'w defnyddio fel bagiau gwynt
 8. y gorchudd priodol ar gyfer bagiau gwynt fel lliain gwyn neu hesian
 9. sut i osod gorchuddion yn dynn ar fframiau pren a deunyddiau priodol ar gyfer y dasg

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

ScreenSkills

URN gwreiddiol

SKSSG5

Galwedigaethau Perthnasol

Cyfryngau a chyfathrebu, Celfyddydau Perfformio, Celfyddydau, Cyfryngau a Chyhoeddi, Crefftau, y celfyddydau creadigol a dylunio, Pobl Broffesiynol Cyswllt y Cyfryngau

Cod SOC

3147

Geiriau Allweddol

gweithwyr llwyfan; set; darnau; arbenigol; gorffeniadau; pren; cerrig; bric; effeithiau; sugno ffurfiad; brwsio; llosgi; oed;