Cynllunio gweithgareddau’r adran gelfi er mwyn cwrdd ag anghenion cynhyrchu

URN: SKSPRP1
Sectorau Busnes (Suites): Celfi ar gyfer Cynyrchiadau
Datblygwyd gan: ScreenSkills
Cymeradwy ar: 30 Maw 2022

Trosolwg

​Mae'r safon hon yn ymwneud â chynllunio a threfnu gweithgareddau'r Adran Gelfi.

Mae gofynion y rôl yn cynnwys paratoi dadansoddiadau sgript ar gyfer celfi a chysylltu'n agos gydag adrannau eraill. Mae hefyd yn cynnwys recriwtio cydweithwyr medrus eraill ar gyfer yr Adran Gelfi a threfnu cerbydau a chludiant ar gyfer y celfi.

Mae'r safon hon yn addas ar gyfer rôl y Meistr Celfi.*

*Mae hwn yn derm cyffredin ac nid yn benodol i ryw. 


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. c​ysylltu gyda'r Adran Gynhyrchu ynghylch eu gofynion ar gyfer gweithwyr yr Adran Gelfi
 2. trafod amodau a thelerau cytundebau gydag aelodau eraill yr Adran Gelfi
 3. paratoi dadansoddiad sgript ar gyfer celfi gan gynnwys dadansoddiad fesul set
 4. adnabod gofynion celfi arbenigol i'w defnyddio yn y cynhyrchiad
 5. mynychu rhagchwiliadau technegol i gyfrifo gofynion celfi a staff ar gyfer pob diwrnod ffilmio
 6. gwirio a chadarnhau bod staff yr Adran Gelfi wedi'u hyfforddi'n llawn i ddefnyddio offer, peirianwaith neu gelfi arbenigol
 7. rhoi gwybod i bob aelod perthnasol o staff a oes angen offer effeithiau arbennig
 8. trefnu bod Ystafell Gelfi ddiogel yn cael ei gosod gyda digon o le yno fel swyddfa a storfa
 9. trefnu cludiant ar gyfer celfi
 10. trefnu yswiriant yn ôl yr angen
 11. cydymffurfio gyda deddfwriaeth, rheoliadau a phrotocolau iechyd a diogelwch

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. s​ut i ddehongli'r dadansoddiad sgript
 2. gofynion y cynhyrchiad ar gyfer celfi

 3. sut i gysylltu'n brydlon ac effeithiol gydag aelodau adrannau eraill

 4. sut i adnabod gofynion staff a sgiliau
 5. y broses recriwtio ar gyfer yr Adran Gelfi
 6. sut i drafod amodau a thelerau ar gyfer cytundebau
 7. sut i adnabod celfi sy'n gofyn am elfennau ymarferol fel dŵr tap mewn golygfa mewn ystafell ymolchi neu gegin
 8. sut i adnabod offer effeithiau arbennig
 9. pa gelfi fydd efallai angen eu hamnewid ar gyfer ail-ffilmio ac at ddibenion cysondeb golygfeydd
 10. goblygiadau costau penodol sydd ynghlwm â cholli, neu wneud difrod i, eitemau lleoli cynnyrch
 11. sut i sicrhau bod cerbydau addas gyda gyrwyr cymwys yn cael eu llogi a'u cyflogi
 12. sut i sicrhau bod trefniadau yswiriant addas a digonol mewn lle
 13. deddfwriaeth, rheoliadau a phrotocolau iechyd a diogelwch

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

ScreenSkills

URN gwreiddiol

SKSPRP1

Galwedigaethau Perthnasol

Cyfryngau a chyfathrebu, Celfyddydau Perfformio, Celfyddydau, Cyfryngau a Chyhoeddi, Crefftau, y celfyddydau creadigol a dylunio, Pobl Broffesiynol Cyswllt y Cyfryngau

Cod SOC

3147

Geiriau Allweddol

celfi; cynllunio; anghenion cynhyrchu; cynhyrchiad; cysylltu gydag adrannau; paratoi dadansoddiadau sgript; trefnu cerbydau a chludiant;