Graddio ac addasu lliw

URN: SKSPP22
Sectorau Busnes (Suites): Ôl-gynhyrchu
Datblygwyd gan: ScreenSkills
Cymeradwy ar: 31 Ion 2017

Trosolwg

Mae'r Safon hon yn ymwneud â helpu i gyflawni'r ymddangosiad a ragwelir, gan sicrhau dilysrwydd a chydbwysedd y deunydd neu greu neu wella naws neu ymddangosiad arddulliedig penodol. 

Dylai'r Safon hon fod yn berthnasol i unrhyw un sy'n gysylltiedig â graddio ac addasu lliw.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. canfod geirfa sy'n galluogi cyfathrebu'n glir gyda'r cleient
 2. datblygu syniadau sy'n helpu i adrodd y stori'n weledol neu ddatrys problem weledol
 3. cytuno ar yr ymddangosiad, y teimlad a'r naws sydd i'w cyflawni drwy'r cynhyrchiad gyda'r cleientiaid
 4. cytuno ar yr hyn y gellir ei gyflawni o fewn yr amserlen a'r gyllideb gyda'r bobl berthnasol
 5. awgrymu a threialu addasiadau amgen i gyflawni nodau creadigol ar gyfer golygfeydd, lluniau neu gyflwyniad arddulliedig
 6. rhannu syniadau â chydweithwyr sy'n gweithio ar waith cysylltiedig 2D, 3D a sain ar adegau priodol
 7. gwneud yn iawn am amrywiadau yn y deunydd i gyflawni cydweddiad golygfa i olygfa a llun i lun ar gyfer actorion, gwrthrychau a lleoliadau
 8. addasu lliw, eglurder delweddau a gwelliannau gweadol eraill i wella golygfeydd neu luniau a chyd-fynd â'r ymddangosiad, y naws a'r arddull gofynnol
 9. mwyafu ymgorffori effeithiau gweledol, gan osgoi'r rhai sy'n tynnu sylw at eu hunain yn ddiangen
 10. gwneud penderfyniadau critigol am ansawdd fideo erbyn safonau artistig disgwyliedig 
 11. cynhyrchu prif gopïau gyda'r lliw wedi'i gywiro mewn fformatau data gofynnol
 12. integreiddio gwaith gyda'r llif gwaith ôl-gynhyrchu cyffredinol
 13. cynnal diogelwch ar gyfer ffeiliau a deunyddiau eraill yn unol â gofynion y cwmni

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. effaith lliw ar ganfyddiad cynulleidfa a sut i wella canfyddiad drwy ei addasu
 2. sut i asesu ansawdd fideo yn ôl safonau artistig disgwyliedig
 3. sut i gael gwybod gan gleientiaid pa effaith maent yn ceisio'i chyflawni ac awgrymu datrysiadau creadigol iddynt
 4. sut i nodi nodau creadigol penodol ar gyfer golygfeydd a lluniau neu gyflwyniad arddulliedig
 5. defnyddio Tablau Am-Edrych (LUTs) neu biblinellau lliw cytunedig wrth gyflawni gofynion artistig cyson ar draws ystod o bethau y gellir eu cyflawni a thechnolegau arddangos
 6. ffyrdd mae gwahanol gyfryngau ail-godio a chamerâu yn effeithio ar liw
 7. cydrannau lliw mewn ffilm a gofod lliw
 8. sut i ddefnyddio gwahanol offer a meddalwedd i addasu lliw, eglurder delweddau a gwelliannau gweadol eraill, megis trylediad digidol a meddalu
 9. sut i gydnabod cyfyngiadau gwahanol ddeunydd crai ffilm a pha mor bell y gellir gwthio'r lliwiau wrth ôl-gynhyrchu
 10. gofynion o ran fformat a labelu ar gyfer gwahanol lifoedd gwaith
 11. safonau gwylio presennol a safonau proffesiynol, cenedlaethol a rhyngwladol presennol o ran darparu a datganiadau o arfer gorau ar yr ystod o lwyfannau a chynnwys 
 12. galluoedd gwahanol gyfleusterau caledwedd a meddalwedd a'r technegau ar gyfer eu defnyddio
 13. sut i nodi goblygiadau gwaith ychwanegol o ran ei gost
 14. ble i ddod o hyd i wybodaeth am y gyllideb, amserlenni, pethau y gellir eu cyflawni a llif gwaith
 15. systemau'r cwmni ar gyfer storio, arbed copïau wrth gefn a diogelwch

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

31 Ion 2020

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Creative Skillset

URN gwreiddiol

SKSPP22

Galwedigaethau Perthnasol

Gweithwyr proffesiynol ôl-gynhyrchu

Cod SOC


Geiriau Allweddol

Ôl-gynhyrchu, Cynhyrchu, Ffilm, Theledu, Graddio, Addasu, Cydbwysedd, Lliw