Rheoli ansawdd technegol

URN: SKSPP21
Sectorau Busnes (Suites): Ôl-gynhyrchu
Datblygwyd gan: ScreenSkills
Cymeradwy ar: 31 Ion 2017

Trosolwg

Mae'r Safon hon yn ymwneud â chreu cynnwys sy'n foddhaol yn dechnegol, cynnal Safonau fydd yn bodloni disgwyliadau'r cleientiaid a'r gynulleidfa ar gyfer yr amgylchedd masnachol a'r cyfryngau gwahanol y bydd yn rhan ohonynt.

Dylai'r Safon hon fod yn berthnasol i unrhyw un sy'n gysylltiedig â rheoli ansawdd technegol.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. nodi disgwyliadau technegol a gofynion cleientiaid o ffynonellau dibynadwy
 2. cytuno ar ofynion o ran amserlen, amser a chyllideb gyda phobl berthnasol
 3. pennu manylion technegol sy'n cydymffurfio â disgwyliadau ansawdd a gofynion technegol
 4. gwneud penderfyniadau critigol am ansawdd fideo a sain yn erbyn safonau artistig a thechnegol disgwyliedig
 5. asesu cynnwys yn erbyn manyleb ansawdd technegol ac argymell gwaith i gywiro elfennau nad ydynt yn ateb y fanyleb
 6. gwneud addasiadau angenrheidiol i gynnwys er mwyn cyflawni cydymffurfiaeth dechnegol a chyfreithiol
 7. dod o hyd i gyfaddawdau sy'n dderbyniol i gleientiaid, lle mae elfennau'n anodd i'w hunioni neu lle na ellir eu hariannu
 8. paratoi adroddiadau asesu ansawdd, gan ddogfennu eithriadau o ran cydymffurfiaeth dechnegol a chyfiawnhad yn unol â gweithdrefnau'r cwmni
 9. cynghori pobl berthnasol ar anghenion a phrosesau pellach ar gyfer ôl-gynhyrchu
 10. cynnal diogelwch ar gyfer ffeiliau a deunyddiau eraill yn unol â gofynion y cwmni

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. effaith lliw ar ganfyddiad cynulleidfa a sut i wella canfyddiad drwy ei addasu
 2. sut i asesu ansawdd fideo yn ôl safonau artistig disgwyliedig
 3. sut i gael gwybod gan gleientiaid pa effaith maent yn ceisio'i chyflawni ac awgrymu datrysiadau creadigol iddynt
 4. sut i nodi nodau creadigol penodol ar gyfer golygfeydd a lluniau neu gyflwyniad arddulliedig
 5. defnyddio Tablau Am-Edrych (LUTs) neu biblinellau lliw cytunedig wrth gyflawni gofynion artistig cyson ar draws ystod o bethau y gellir eu cyflawni a thechnolegau arddangos
 6. ffyrdd mae gwahanol gyfryngau ail-godio a chamerâu yn effeithio ar liw
 7. cydrannau lliw mewn ffilm a gofod lliw
 8. sut i ddefnyddio gwahanol offer a meddalwedd i addasu lliw, eglurder delweddau a gwelliannau gweadol eraill, megis trylediad digidol a meddalu
 9. sut i gydnabod cyfyngiadau gwahanol ddeunydd crai ffilm a pha mor bell y gellir gwthio'r lliwiau wrth ôl-gynhyrchu
 10. gofynion o ran fformat a labelu ar gyfer gwahanol lifoedd gwaith
 11. safonau gwylio presennol a safonau proffesiynol, cenedlaethol a rhyngwladol presennol o ran darparu a datganiadau o arfer gorau ar yr ystod o lwyfannau a chynnwys

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

31 Ion 2020

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Creative Skillset

URN gwreiddiol

SKSPP21

Galwedigaethau Perthnasol

Gweithwyr proffesiynol ôl-gynhyrchu

Cod SOC


Geiriau Allweddol

Ôl-gynhyrchu, Cynhyrchu, Ffilm, Theledu, Safonau, Technegol, Ansawdd, y gellir eu cyflawni