Recordio deialog ac adroddiad

URN: SKSPP15
Sectorau Busnes (Suites): Ôl-gynhyrchu
Datblygwyd gan: ScreenSkills
Cymeradwy ar: 31 Ion 2017

Trosolwg

Mae'r Safon hon yn ymwneud â Recordio deialog ac adroddiad mewn ffordd sy'n cyfleu naws a gwybodaeth sy'n gyson â bwriadau'r cleient. Gellir recordio'r ddeialog o'r newydd neu ei hailrecordio a'i hadnewyddu pan nad oes modd defnyddio recordiadau gwreiddiol. Mae'n cynnwys cydweithio gyda thalentau o amrywiol anianau a rheoli hynny.

Dylai'r Safon hon fod yn berthnasol i unrhyw un sy'n gysylltiedig â recordio neu adnewyddu deialog.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. datblygu gyda chleientiaid ddulliau gweithredu gyda deialog sy'n ystyried eu gweledigaeth a'u syniadau
 2. gwerthuso deunydd sy'n bodoli eisoes o ran ansawdd y sain yn erbyn safonau artistig a thechnegol disgwyliedig
 3. adolygu'r amserlen a'r gost i sicrhau bod modd recordio neu ail-recordio'r deunydd gofynnol a'i ymgorffori o fewn cyllidebau cleientiaid
 4. cynghori pobl berthnasol ar effaith recordiadau newydd ar y gyllideb, yr amserlen a'r gofynion creadigol
 5. cadw ymagwedd ddiplomyddol a phroffesiynol tuag at artistiaid sy'n recordio, gan addasu eich ffordd o weithio yn ôl eu hwyl a'u hanian
 6. addasu lefel, cydbwysedd, ansawdd tonyddol, persbectif ac ystod ddeinamig i gyfleu gwybodaeth a naws wrth adrodd ac i gyd-fynd â sefyllfa, symudiadau a hwyl cymeriadau
 7. pennu addasrwydd y ddeialog yn erbyn gofynion, gan adolygu gyda chydweithwyr a chleientiaid a yw'n cael yr effaith fwriadedig
 8. creu cymysgedd gyda sain arall sy'n cadw'r nodweddion a gyflawnir gyda thraciau llais yn unig 
 9. gwneud penderfyniadau critigol am ansawdd y sain derfynol yn erbyn safonau artistig a thechnegol disgwyliedig
 10.  cynnal diogelwch ar gyfer ffeiliau a deunyddiau eraill yn unol â gofynion y cwmni

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. sut i gydweithredu a chydweithio gyda chleientiaid mewn sgyrsiau creadigol ynghylch eu syniadau
 2. arddull y llais sy'n ofynnol ar gyfer cymeriadau ac adroddwyr
 3. sut i ddatblygu syniadau sy'n helpu i ateb gofynion creadigol
 4. technegau a gweithdrefnau ar gyfer trin sain
 5. sut i asesu ansawdd gweledol a/neu sain yn ôl safonau artistig a thechnegol disgwyliedig
 6. nodweddion ansawdd tonyddol a phersbectif
 7. gweithrediad y stiwdio sain
 8. fformatau recordio, cydamseru a systemau cyfeirio
 9. safonau gwylio presennol a safonau proffesiynol, cenedlaethol a rhyngwladol presennol o ran darparu a datganiadau o arfer gorau ar gyfer yr ystod o lwyfannau a chynnwys
 10. pryd mae'n briodol ail-recordio ac adnewyddu deialog neu adrodd a'r goblygiadau ar gyfer gwneud hynny
 11. nodweddion lleisiau mewn gwahanol amgylcheddau acwstig a phan fydd pobl yn ymddwyn mewn ffyrdd amrywiol
 12. pwysigrwydd gallu clywed deialog yn enwedig mewn perthynas â'r nam posibl ar glyw poblogaeth sy'n heneiddio
 13. y defnydd o sain fono, stereo ac aml-sianel i wireddu syniadau creadigol
 14. galluoedd offer recordio sain a gweithdrefnau ar gyfer ei ddefnyddio 
 15. technegau meicroffon
 16. technegau ar gyfer amseru a chydamseru cywir
 17. sut i adnabod y ffyrdd mae artistiaid yn hoffi gweithio a'u hoffterau o ran trefn sesiwn
 18. y gwahaniaethau rhwng lleferydd ac adrodd a sut maent yn cymysgu
 19. ffactorau iechyd a diogelwch ar gyfer yr holl offer a'r gweithle
 20. systemau'r cwmni ar gyfer storio, arbed copïau wrth gefn a diogelwch

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

31 Ion 2020

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Creative Skillset

URN gwreiddiol

SKSPP15

Galwedigaethau Perthnasol

Gweithwyr proffesiynol ôl-gynhyrchu

Cod SOC


Geiriau Allweddol

Ôl-gynhyrchu, Golygu, Adrodd, Deialog, Cofnodi, Adnewyddu