Darparu gwaith a gwblheir yn ôl fformat

URN: SKSPP08
Sectorau Busnes (Suites): Ôl-gynhyrchu
Datblygwyd gan: ScreenSkills
Cymeradwy ar: 31 Ion 2017

Trosolwg

Mae'r Safon hon yn ymwneud â sicrhau bod gwaith a gwblheir ar gael yn y fformatau gofynnol. Bydd hyn yn berthnasol i unrhyw waith y byddwch yn ei gynhyrchu y mae angen ei ddarparu i eraill yn y llif gwaith neu i gleientiaid.

Dylai'r Safon hon fod yn berthnasol i unrhyw un sy'n gysylltiedig â darparu gwaith a gwblheir yn ôl fformat.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. gwirio disgwyliadau cleientiaid a gofynion defnyddwyr terfynol gan ddefnyddio ffynonellau dibynadwy
 2. dyblygu, logio a sicrhau bod gwaith a gwblheir ar gael ym mhob fformat sy'n ofynnol gan gleientiaid a fformatau y bydd eu hangen ar ddefnyddwyr terfynol
 3. cysylltu â chydweithwyr sy'n gallu datrys problemau pan nad yw gwaith ar gael mewn fformatau gofynnol
 4. sicrhau bod copïo i fformatau ychwanegol yn cynnal yr ansawdd gofynnol
 5. cyflenwi copïau diogel i bob person neu sefydliad yn y fformatau sy'n ofynnol ganddynt
 6. archifo a logio gwaith a gwblheir yn unol â gweithdrefnau'r cwmni
 7. gwirio bod deunydd a ddarperir gennych yn gyflawn ac yn gweithio
 8. gwirio bod gofynion cydymffurfiaeth wedi'u hateb
 9. cynnwys dogfennau angenrheidiol a disgwyliedig ar gyfer gwaith a gwblheir
 10. gwirio gyda'r rhai rydych yn darparu copïau ar eu cyfer bod eu gofynion yn cael eu hateb
 11. cynnal diogelwch ar gyfer ffeiliau a deunyddiau eraill yn unol â gofynion y cwmni

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. sut i nodi gofynion cleientiaid a'r bobl a'r sefydliadau hynny a fydd yn derbyn gwaith a gwblheir
 2. fformatau a ddefnyddir mewn gwaith a gwblheir
 3. gofynion fformatau ffeiliau a throsi a thrin ffeiliau 
 4. effaith fformatau ffeiliau a throsiadau ar ansawdd technegol a safonau darparu
 5. safonau gwylio presennol a safonau proffesiynol, cenedlaethol a rhyngwladol presennol o ran darparu a datganiadau o arfer gorau ar gyfer yr ystod o lwyfannau a chynnwys
 6. gweithdrefnau ar gyfer trosi fformatau
 7. gweithredu offer copïo
 8. dogfennaeth a ddylai ategu gwaith a ddarperir
 9. confensiynau logio
 10. systemau'r cwmni ar gyfer storio, arbed copïau wrth gefn a diogelwch
 11. sut i sicrhau diogelwch gwaith
 12. gofynion cydymffurfiaeth a gweithdrefnau'r cwmni y mae'n rhaid eu hateb cyn darparu gwaith a gwblheir

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

31 Ion 2020

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Creative Skillset

URN gwreiddiol

SKSPP08

Galwedigaethau Perthnasol

Gweithwyr proffesiynol ôl-gynhyrchu

Cod SOC


Geiriau Allweddol

Ôl-gynhyrchu, Cynhyrchu, Ffilm, Theledu, Fformat, Safonau