Cyfrannu tuag at greadigrwydd ac arloesedd yn ymwneud â newyddiaduriaeth

URN: SKSJ5
Sectorau Busnes (Suites): Newyddiaduriaeth
Datblygwyd gan: ScreenSkills
Cymeradwy ar: 31 Maw 2019

Trosolwg

​Mae'r Safon hon yn ymwneud â dadansoddi rhan creadigrwydd ac arloesedd wrth ymwneud â newyddiaduriaeth – a dangos sut gallwch gyfrannu tuag ato.

Mae gofyn ichi fod yn ymwybodol o sut i feddwl yn greadigol, cydweithio gydag eraill a goresgyn rhwystrau yn ymwneud â chreadigrwydd ac arloesedd.

Mae'r Safon hon yn ymwneud â'r egwyddor bod creadigrwydd ac arloesedd yn sylfaenol er mwyn cynnal gwaith newyddiaduriaeth ar yr holl lwyfannau. Maen nhw'n berthnasol i weithrediadau golygyddol a thechnegol – o ran ymchwilio, ysgrifennu, golygu a dylunio.

Mae'r Safon hefyd yn amlygu sut mae disgwyl i newyddiadurwyr fod yn greadigol o ran technegau cychwynnol – adnabod eu posibiliadau o ran llunio a dosbarthu cynnwys golygyddol a hefyd y cyfleoedd masnachol posib.  

Mae'r safon hon yn berthnasol i unrhyw un sy'n gweithio yn y maes newyddiaduriaeth.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. ​defnyddio gwybodaeth ddibynadwy i adnabod y posibiliadau o ran creadigrwydd ac arloesedd gan y technolegau cyfredol a chychwynnol
 2. datblygu cynnwys golygyddol sy'n ymwneud â chysyniadau dyluniad, brand, ffurf a strwythur.,
 3. defnyddio technegau meddwl yn greadigol gyda chi'ch hun ac eraill sy'n annog cynhyrchu syniadau ac arloesedd. Cyflwyno eich syniadau mewn modd darbwyllol ac ymateb yn adeiladol i syniadau eraill.
 4. rhannu gwybodaeth ac ymarfer da gydag eraill ar adegau priodol
 5. cydweithio gydag unigolion eraill gyda sgiliau creadigol ar adegau priodol er mwyn cynhyrchu cynnwys golygyddol ac er mwyn defnyddio technolegau newydd a chychwynnol
 6. asesu eich arfer fel newyddiadurwr a rhoi'r hynny rydych yn ei ddysgu o brofiad ar waith yn barhaus
 7. adnabod ffyrdd ymarferol o oresgyn y rhwystrau yn ymwneud â chreadigedd ac arloesedd yn eich mudiad
 8. hysbysu'r bobl briodol pan fyddwch yn adnabod rhwystrau yn ymwneud â chreadigrwydd neu arloesedd a sut mae modd eu goresgyn

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. ​rôl creadigrwydd, meddwl yn greadigol ac arloesedd o ran meddwl am syniadau, adrodd straeon a dosbarthu cynnwys golygyddol ar yr holl lwyfannau  
 2. cysyniadau dylunio a brandio, ffurf a strwythur a'u perthnasedd o ran llunio cynnwys golygyddol yn amryw sectorau cyfryngau Prydain
 3. y cyfleoedd a chyfyngiadau creadigol o ran ffurfiau presennol ac sy'n dod i'r amlwg o ran dosbarthu rhwng amryw lwyfannau
 4. y posibiliadau creadigol ynghlwm â'r cyfryngau cymdeithasol a rhwydweithio cymdeithasol
 5. dichonolrwydd creadigol data a'r adnoddau sydd ar gael er mwyn hwyluso'i ddefnydd ar gyfer llunio cynnwys golygyddol  
 6. damcaniaeth a gweithredu amryw o dechnegau er mwyn ysgogi syniadau, meddwl yn greadigol ac arloesedd
 7. egwyddorion sylfaenol cynhyrchu syniadau ac adrodd straeon a sut i'w defnyddio i lunio cynnwys golygyddol effeithiol
 8. buddion cydweithio a rhannu gwybodaeth er mwyn cynhyrchu syniadau ar gyfer cynnwys golygyddol a dosbarthu
 9. prosesau creadigol eich mudiad
 10. sut i adnabod a herio rhwystrau yn ymwneud â chreadigrwydd ac arloesedd a sut i ddysgu o'ch camgymeriadau
 11. pam ei fod yn bwysig ichi fod yn agored i syniadau newydd a ffyrdd newydd o weithio

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2022

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

ScreenSkills

URN gwreiddiol

SKSJ6

Galwedigaethau Perthnasol

Cyfryngau a chyfathrebu, Gweithwyr Proffesiynol Cyswllt Cyfryngau

Cod SOC

2471

Geiriau Allweddol

Creadigrwydd, Syniadau, Newyddiaduriaeth, Ymchwilio, Cynnwys