Penderfynu ar ffurf derfynol y dyluniad ar gyfer gwallt, wigiau, colur, a phrostheteg

URN: SKSHWMP3
Sectorau Busnes (Suites): Gwallt, Wigiau, Colur a Phrostheteg ar gyfer Cynyrchiadau
Datblygwyd gan: ScreenSkills
Cymeradwy ar: 30 Maw 2021

Trosolwg

​Mae'r safon hon yn ymwneud â'ch gallu i gytuno ar a chwblhau'r dyluniadau gwallt, wigiau, colur a phrostheteg ar gyfer cynyrchiadau.

Mae'r safon yn ymdrin ag egluro'r dyluniad i aelodau o dîm y cynhyrchiad a chanfod datrysiadau i broblemau wedi'u hadnabod yn ystod y gwaith ymchwil ar gyfer y cynhyrchiad. 

Mae'n ymwneud â sicrhau bod y dyluniad yn gweddu i "edrychiad" creadigol a thechnegol neu ddyluniad cyffredinol y cynhyrchiad. Mae'n ymwneud â chynllunio a rhannu gofynion eich dyluniad gan gynnwys llunio dogfennau'r cynhyrchiad. Mae'r safon hefyd yn ymdrin â chwblhau eich cyllideb a'r costau arfaethedig.

Mae'r safon hon yn fwyaf perthnasol i ddylunwyr.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. ​pennu ydy cysyniad dylunio gwallt a/neu golur yn cyfrannu tuag at ofynion y cynhyrchiad ar y cyd â thîm creadigol a thechnegol y cynhyrchiad
 2. datblygu cysyniad dylunio yn unol â genre, graddfa a math y cynhyrchiad ynghyd ag arddull weledol a dewisiadau creadigol y cyfarwyddwr a'r perfformwyr
 3. llunio eich dogfennau eich hun i ffurfio cynllun realistig pan nad oes amserlen saethu neu pan fo'r amserlen yn anghywir
 4. cytuno ar newidiadau ac ystyried eu goblygiadau gyda'r tîm gwallt, wigiau, colur a phrostheteg ac adrannau perthnasol eraill
 5. canfod datrysiadau i broblemau cyflenwi, logistaidd, creadigol neu dechnegol wrth iddyn nhw godi yn ystod y cynhyrchiad
 6. nodi neu gadarnhau'r angen am staff, cyfleusterau a'r adnoddau ychwanegol i'r bobl berthnasol
 7. cynhyrchu amseroedd galw i'r perfformwyr er mwyn cwblhau gwalltiau, wigiau, colur a phrostheteg
 8. cyflwyno cofnodion a dogfennau wedi'u cwblhau i'r bobl berthnasol

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. ​dewisiadau creadigol y cyfarwyddwr a'r perfformwyr

 2. graddfa a math y cynhyrchiad rydych yn gweithio arno ynghyd â'i arddull weledol cyffredinol

 3. y technegau datrys problemau creadigol, logistaidd, technegol a'r problemau cyflenwi
 4. sut i gyfathrebu'r gofynion o ran gwallt, wigiau, colur a phrostheteg yn effeithiol i'r tîm, y cynhyrchiad ac unrhyw gwmnïau allanol
 5. pryd mae angen staff, cyfleusterau ac adnoddau ychwanegol
 6. sut i gadarnhau a ydy'r cyfleusterau angenrheidiol ar gael a lle i'w canfod 
 7. sut i gynnig amseroedd galw cywir ar gyfer perfformwyr
 8. sut i gydymffurfio'n effeithiol gyda chynllun lle nad oes amserlen saethu neu pan fo'r amserlen saethu'n anghywir
 9. sut i gytuno ar newidiadau ac ystyried eu goblygiadau gyda'r tîm gwallt, wigiau, colur a phrostheteg a'r adrannau perthnasol eraill
 10. pwysigrwydd penderfynu ar y gwariant a'r costau gyda'r rheiny a fyddai'n eu hawdurdodi
 11. gofynion Penaethiaid Adrannau eraill a phwysigrwydd cydweithio
 12. y canllawiau iechyd a diogelwch i gydymffurfio gyda nhw

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

ScreenSkills

URN gwreiddiol

SKSHM4

Galwedigaethau Perthnasol

Galwedigaethau Gwasanaeth Personol, Trinwyr gwallt a Galwedigaethau Cysylltiedig, Y Cyfryngau a Chyhoeddi, Y Celfyddydau, Y Cyfryngau a chyfathrebu, Crefftau, y celfyddydau creadigol a dylunio, Y Celfyddydau Perfformio

Cod SOC

3417

Geiriau Allweddol

ymchwil, gwallt, wigiau, prostheteg, colur, dyluniad, cysyniad dylunio, arddull weledol, iechyd a diogelwch, dylunydd