Lawr lwytho a chyflwyno blaenbrintiau negatif ar gyfer cynyrchiadau

URN: SKSC37
Sectorau Busnes (Suites): Camera,Digwyddiadau Byw
Datblygwyd gan: ScreenSkills
Cymeradwy ar: 30 Maw 2020

Trosolwg

​Mae'r safon hon yn ymwneud â lawr lwytho a chyflwyno blaenbrintiau negatif ar gyfer cynyrchiadau. Mae hyn yn berthnasol i gamerâu ffilm. Fe allai hyn fod yn berthnasol i unrhyw fath o gynhyrchiad gan gynnwys ffilmiau nodwedd, dramâu Teledu neu hysbysebion.

Mae'n ymwneud â lawr lwytho blaenbrintiau mewn amodau priodol, defnyddio gweithdrefnau priodol, storio a labelu blaenbrintiau, llunio dogfennau cysylltiedig, cyflwyno blaenbrintiau a dogfennau a chyflawni gwaith yn brydlon erbyn dyddiad terfyn penodol.

Mae'r safon hon yn berthnasol i'r rheiny sy'n gyfrifol am lawr lwytho a chyflwyno blaenbrintiau negatif ar gyfer cynyrchiadau ynghyd â'r rheiny sy'n gweithio fel 2il Gynorthwywyr neu Lwythwyr Clepio.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. lawr lwytho blaenbrintiau mewn amodau priodol ar gyfer negatifau dinoethedig
 2. lawr lwytho blaenbrintiau yn unol â'r prosesau cymeradwy
 3. ail-ganio darnau ffilmiau byrion defnyddiadwy yn unol â gweithdrefnau'r cynhyrchiad
 4. storio blaenbrintiau yn unol â gofynion y cynhyrchiad
 5. labelu a marcio caniau gyda'r wybodaeth gywir a gofynnol
 6. paratoi'r dogfennau gofynnol i gyd-fynd gyda'r blaenbrintiau
 7. cyflwyno blaenbrintiau a dogfennau cysylltiedig i'r bobl berthnasol ynghlwm â'r cynhyrchiad
 8. cyflwyno blaenbrintiau yn unol â'r terfynau amser y cytunwyd arnyn nhw
 9. trin a storio camerâu a lensys yn unol â'r gofynion diogelwch

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. * *terfynau amser, disgwyliadau a gweithdrefnau'r cynhyrchiad er mwyn lawr lwytho blaenbrintiau negatif
 2. y digwyddiadau a all effeithio ar derfynau amser mewn amgylchedd cynhyrchiad
 3. y cyfarpar a'r amodau gofynnol i lawr lwytho blaenbrintiau o gyflenwad ffilm
 4. y gweithdrefnau gwastraff a sut i ymdrin â darnau ffilmiau byrion 
 5. sut i ymdrin â darnau ffilm llac neu sydd wedi'i rwymo'n anghyson 
 6. gofynion labelu a dogfennu'r cynhyrchiad
 7. pwy ddylech chi gyflwyno blaenbrintiau iddyn nhw
 8. y rolau eraill sydd ynghlwm â'r cynhyrchiad, fel gweithredwyr camera, cynorthwywyr camera 1af a thynwyr ffocws, a phryd i gyfathrebu gyda nhw
 9. unrhyw ofynion arbennig er mwyn diogelu'r cyfarpar pan fyddwch yn ei adael heb neb i ofalu amdano
 10. cyfarwyddiadau perthnasol y gwneuthurwyr yn ymwneud â'r cyfarpar rydych yn ei ddefnyddio
 11. gofynion y ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch a gweithdrefnau perthnasol, gan gynnwys y rheiny sy'n ymwneud â chodi a chario

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

31 Maw 2024

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

ScreenSkills

URN gwreiddiol

SKSCCL5

Galwedigaethau Perthnasol

Y Cyfryngau a Chyhoeddi, Y Celfyddydau, Y Cyfryngau a chyfathrebu, Gweithwyr Proffesiynol Cysylltiedig â’r Cyfryngau

Cod SOC

3417

Geiriau Allweddol

camera; cofnodion; saethiad; gwneuthurwyr; cyflenwyr; ategolion; digwyddiadau byw; arddangosfeydd