Gosod system monitro amlygiad

URN: SKSC13
Sectorau Busnes (Suites): Camera
Datblygwyd gan: ScreenSkills
Cymeradwy ar: 30 Maw 2020

Trosolwg

​Mae'r safon hon yn ymwneud â gosod system monitro amlygiad gan ddefnyddio offer amlygu a rheolyddion camera. Fe allai hyn fod yn berthnasol i unrhyw fath o gynhyrchiad gan gynnwys ffilmiau nodwedd, dramâu Teledu, hysbysebion, rhaglenni dogfen, rhaglenni chwaraeon, darllediadau tu allan a digwyddiadau byw neu ar lwyfannau. Fe allai hyn fod yn berthnasol i saethiadau aml-gamera neu gamera unigol.  

Mae'n ymwneud â gosod ffenestri camerâu, gwirio'r offer amlygu, gosod ac addasu monitorau a ffenestri camerâu a chloi neu farcio rheolyddion.

Mae'r safon ar gyfer unrhyw aelod o'r criw camera sy'n gosod system monitro amlygiad.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. gosod ffenestri'r camerâu er mwyn cyflawni'r amlygiad gofynnol
 2. gwirio bod gwybodaeth yr offer amlygu'n dangos y lefelau priodol
 3. gosod monitorau a ffenestri camerâu i gynnig yr amodau gwylio gorau posibl
 4. gwirio signalau ac addasu monitorau i gyflawni'r gosodiad monitor cywir
 5. cloi neu farcio rheolyddion monitro yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwyr

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. sut i osod ffenestri camerâu
 2. sut mae gwahanol offer amlygu'n pennu lefelau amlygu gan gynnwys sebras, histogramau a lliwiau ffug
 3. goblygiadau ymarferol gwahanol lefelau gosodiadau offer amlygu 
 4. sut i ddehongli gwybodaeth am offer amlygu yn ymwneud â gama a 'knee'
 5. y meini prawf ar gyfer dewis y safleoedd gorau posibl ar gyfer monitorau a'r cyfarpar gwirio 
 6. y cyfarpar gwirio signalau er mwyn cyflawni'r gosodiad monitor cywir
 7. sut i wirio bod rheolyddion yn ddiogel
 8. sut i farcio rheolyddion pan nad oes modd eu diogelu

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

31 Maw 2024

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

ScreenSkills

URN gwreiddiol

SKSC20

Galwedigaethau Perthnasol

Y Cyfryngau a Chyhoeddi, Y Celfyddydau, Y Cyfryngau a chyfathrebu, Gweithwyr Proffesiynol Cysylltiedig â’r Cyfryngau

Cod SOC

3417

Geiriau Allweddol

camera; amlygiad camerâu; generadur signalau; amlygiad; ffocws; amledd y glicied caead; monitro cyfarpar; hidlwyr camerâu; ffenestri camerâu