Cydosod archebion ar gyfer eu hanfon mewn gweithrediadau logisteg

URN: SFLWS30
Sectorau Busnes (Suites): Warws a Storio
Datblygwyd gan: Lantra
Cymeradwy ar: 30 Maw 2022

Trosolwg


Mae’r safon hon yn ymwneud â chydosod archebion ar gyfer eu hanfon mewn gweithrediadau logisteg. Mae’n cynnwys nodi’r nwyddau, nodi unrhyw ofynion penodol, ymateb i broblemau a chydosod y nwyddau.

Mae’r safon hon yn berthnasol i bob gweithredwr ar bob lefel o weithrediadau logisteg. Gallai’r gweithredwyr, er enghraifft, fod yn gweithio ym maes warws a storio, trafnidiaeth neu anfon nwyddau ymlaen.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:


 1. cael y wybodaeth berthnasol yn ymwneud â chydosod archebion ar gyfer eu hanfon yn unol ag unrhyw ofynion diogeledd sefydliadol
 2. cadarnhau manylebau’r archeb a nodi materion iechyd, diogelwch, diogeledd ac amgylcheddol sy’n berthnasol i gydosod ac anfon archebion
 3. cadarnhau bod yr ardal sydd yn cael ei defnyddio i anfon y nwyddau yn lân ac yn glir rhag rhwystrau a pheryglon
 4. nodi lleoliad y nwyddau angenrheidiol
 5. cadarnhau bod y nwyddau yn hygyrch er mwyn iddynt allu cael eu hanfon
 6. nodi gofynion llwytho neu gludo 
 7. cynnal cyflwr y nwyddau sydd yn cael eu cydosod
 8. cydosod yr archebion gyda’r math a’r nifer angenrheidiol o nwyddau, fel y nodir ym manyleb yr archeb
 9. nodi ac ymateb i broblemau yn cydosod archebion
 10. cofnodi’r gwaith sydd wedi ei gwblhau yn unol â gweithdrefnau sefydliadol
 11. cydymffurfio â gweithdrefnau sefydliadol a’r gofynion cyfreithiol, amgylcheddol, diogelwch a gweithredu perthnasol yn ymwneud â chydosod archebion ar gyfer eu hanfon


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:


 1. natur a nodweddion y nwyddau yn yr archeb sydd yn cael ei chydosod mewn gweithrediadau logisteg
 2. y wybodaeth anfon sydd yn ofynnol i nodi manylebau a gofynion archebion
 3. sut i amserlennu anfon nwyddau yn unol ag unrhyw ofynion diogeledd sefydliadol
 4. y systemau rheoli stoc a ddefnyddir gan y sefydliad
 5. ble mae cyfyngiadau yn ymwneud ag anfon nwyddau
 6. y mathau o gyfarpar, cyfleusterau a dulliau ymdrin sy’n berthnasol i gydosod archebion ar gyfer eu hanfon 
 7. y materion iechyd, diogelwch, diogeledd ac amgylcheddol sydd yn berthnasol i gydosod archebion 
 8. y mathau o broblemau a allai godi wrth gydosod archebion
 9. rolau a chyfrifoldebau cydweithwyr mewn gweithrediadau logisteg
 10. y systemau cofnodi a ddefnyddir gan y sefydliad a gofynion y sefydliad ar gyfer cynnal cofnodion
 11. y gweithdrefnau sefydliadol a’r gofynion cyfreithiol, amgylcheddol, diogelwch a gweithredu perthnasol yn ymwneud â chydosod archebion ar gyfer eu hanfon 


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Systemau rheoli stoc: â llaw, cyfrifiadurol, systemau rheoli warws, amledd radio

Problemau yn cydosod archebion: nodi stoc, meintiau stoc, stoc wedi ei niweidio, deunyddiau pacio, dogfennau

Cydweithwyr: parhaol, dros dro, staff asiantaeth, allanol, rheolwr llinell, goruchwyliwr, cwsmer/cleientiaid

Dulliau ymdrin: â llaw, mecanyddol, disgyrchiant

Gofynion cyfreithiol, amgylcheddol, diogelwch a gweithredu: rheoliadau diogelwch, codau ymarfer, cyfyngiadau llwyth, rheoliadau amser gwaith, rheoliadau trafnidiaeth

Cyfarpar: e.e. offer, teclynnau, peiriannau, lifftiau, cludwyr, craeniau a systemau silffoedd a rheseli 


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2027

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Lantra

URN gwreiddiol

SFLWS30

Galwedigaethau Perthnasol

Warws a Dosbarthu, Rheolwyr Dosbarthu, Storio a Manwerthu, Manwerthu a chyfanwerthu , Galwedigaethau Ymdrin â Nwyddau a Storio, Galwedigaethau Storio Nwyddau Elfennol

Cod SOC

9252

Geiriau Allweddol

cydosod; archebion; anfon; anfon ymlaen; warws; logisteg