Prosesu archebion ar gyfer cwsmeriaid mewn gweithrediadau logisteg

URN: SFLWS29
Sectorau Busnes (Suites): Warws a Storio
Datblygwyd gan: Lantra
Cymeradwy ar: 28 Chwef 2018

Trosolwg


Mae’r safon hon yn ymwneud â phrosesu archebion ar gyfer cwsmeriaid mewn gweithrediadau logisteg. Mae’n cynnwys nodi gofynion archebu cwsmeriaid a phroblemau gyda’r archeb. Mae hefyd yn cynnwys prosesu’r wybodaeth y mae’n rhaid ei throsglwyddo i gwsmeriaid.

Mae’r safon hon yn berthnasol i bob gweithredwr ar bob lefel mewn gweithrediadau logisteg. Gallai gweithredwyr, er enghraifft, fod yn gweithio ym maes warws a storio, trafnidiaeth, neu anfon nwyddau ymlaen.  


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:


 1. cael gwybodaeth berthnasol am ofynion y cwsmer ar gyfer archebu nwyddau mewn gweithrediadau logisteg
 2. darparu gwybodaeth ddosbarthu i gwsmeriaid
 3. trosglwyddo archebion a gwybodaeth anfonebu i gydweithwyr perthnasol
 4. ymateb i ymholiadau am gynnydd yr archeb
 5. hysbysu cwsmeriaid os na ellir dosbarthu eu harchebion o fewn yr amser a gytunwyd yn wreiddiol
 6. nodi ac ymateb i broblemau yn prosesu archebion
 7. storio manylion cwsmeriaid yn ddiogel a chadw cyfrinachedd yn unol â gofynion sefydliadol a chyfreithiol
 8. cofnodi gwaith a wnaed yn unol â gweithdrefnau sefydliadol
 9. cydymffurfio â gweithdrefnau sefydliadol a gofynion cyfreithiol, diogelwch a gweithredu perthnasol yn ymwneud â phrosesu archebion ar gyfer cwsmeriaid


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:


 1. sut i gael gwybodaeth am ofynion y cwsmer ar gyfer archebu nwyddau mewn gweithrediadau logisteg
 2. yr amrywiaeth o gwsmeriaid yr ydych yn prosesu archebion ar eu cyfer
 3. y systemau rheoli ac archebu stoc perthnasol a ddefnyddir gan eich sefydliad 
 4. y wybodaeth berthnasol sydd ei hangen gan gydweithwyr fydd yn cyflawni’r archebion
 5. yr amser y mae’n ei gymryd i gyflawni archebion ar gyfer nwyddau gwahanol a ddarperir gan eich sefydliad, a beth i’w wneud os na ellir cyflawni’r ffrâm amser yma
 6. y wybodaeth sydd ei hangen gan y cydweithwyr fydd yn cyhoeddi’r anfoneb
 7. sut i storio manylion personol ac ariannol cwsmeriaid yn ddiogel, sut i gadw cyfrinachedd a gofynion deddfwriaeth diogelu data
 8. y gofynion arbennig sy’n berthnasol i archebion
 9. rolau a chyfrifoldebau cydweithwyr mewn gweithrediadau logisteg
 10. y systemau gwybodaeth a chofnodi a ddefnyddir gan y sefydliad a’r gofynion ar gyfer cynnal cofnodion
 11. y gweithdrefnau sefydliadol a’r gofynion cyfreithiol, diogelwch a gweithredu perthnasol yn ymwneud â phrosesu archebion ar gyfer cwsmeriaid


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Cwsmeriaid: mewnol, allanol

Gofynion cwsmeriaid: amser dosbarthu, cyfeiriad, enw, rhif cyswllt

Gwybodaeth ddosbarthu: amser dosbarthu, cynnydd

Problemau yn prosesu archebion: taliadau, meintiau stoc, stoc wedi ei niweidio

Cydweithwyr: parhaol, dros dro, staff asiantaeth, allanol, rheolwr llinell, goruchwyliwr, cwsmer/cleientiaid

Gofynion arbennig: lleoliadau dosbarthu, amserau, cyfeiriadau 

Gofynion cyfreithiol, diogelwch a gweithredu: rheoliadau diogelwch, codau ymarfer, cyfyngiadau llwyth, rheoliadau amser gweithio, rheoliadau trafnidiaeth


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

28 Chwef 2023

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Skills for Logistics

URN gwreiddiol

SFLWS29

Galwedigaethau Perthnasol

Warws a Dosbarthu, Rheolwyr Dosbarthu, Storio a Manwerthu, Manwerthu a chyfanwerthu , Galwedigaethau Trin a Storio Nwyddau, Galwedigaethau Storio Nwyddau Elfennol

Cod SOC

9252

Geiriau Allweddol

prosesu; archebion; cwsmeriaid; cleientiaid