Gweithredu cyfarpar ar gyfer gweithrediadau logisteg

URN: SFLWS23
Sectorau Busnes (Suites): Warws a Storio
Datblygwyd gan: Lantra
Cymeradwy ar: 30 Maw 2022

Trosolwg


Mae’r safon hon yn ymwneud â gweithredu cyfarpar ar gyfer gweithrediadau logisteg ac mae’n cynnwys defnyddio cyfarpar symudol a sefydlog. Mae’n cynnwys nodi’r cyfarpar ar gyfer y dasg, cadarnhau ei fod yn ddiogel i’w ddefnyddio a dychwelyd y cyfarpar i’w safle gwreiddiol ar ôl ei ddefnyddio.

Mae’r safon hon yn berthnasol i bob gweithredwr ar bob lefel mewn gweithrediadau logisteg. Gallai gweithredwyr, er enghraifft, fod yn gweithio ym maes warws a storio, symud dodrefn, trafnidiaeth neu anfon nwyddau ymlaen.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:


 1. nodi’r cyfarpar perthnasol ar gyfer y dasg i gael ei gwneud o fewn gweithrediadau logisteg
 2. nodi a defnyddio cyfarpar diogelu personol (PPE) sy’n berthnasol i’r cyfarpar, y nwyddau a’r amodau storio
 3. cadarnhau bod y cyfarpar ar gael, yn ddiogel i’w ddefnyddio ac yn weithredol
 4. paratoi, addasu a gweithredu’r cyfarpar yn unol â chyfarwyddiadau’r cynhyrchydd perthnasol, diogelwch a gofynion y gwaith
 5. monitro’r cyfarpar i gynnal ei weithrediad diogel, a chofnodi diffygion neu niwed i’r cyfarpar yn unol â gofynion sefydliadol
 6. nodi ac ymateb i broblemau tra’n defnyddio’r cyfarpar, yn unol â gofynion sefydliadol 
 7. dychwelyd y cyfarpar yn ddiogel i’w safle dynodedig ar ôl ei ddefnyddio
 8. cofnodi’r gwaith a wnaed yn unol â gweithdrefnau sefydliadol
 9. cydymffurfio â gweithdrefnau sefydliadol a’r gofynion amgylcheddol, cyfreithiol, diogelwch a gweithredu perthnasol yn ymwneud â gweithredu’r cyfarpar 


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:


 1. y cyfarpar perthnasol i’w ddefnyddio ar gyfer y dasg i gael ei chyflawni yn eich maes cyfrifoldeb, mewn gweithrediadau logisteg
 2. y Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) y dylid ei ddefnyddio wrth weithredu cyfarpar ar gyfer gweithrediadau logisteg
 3. nodweddion a galluoedd y cyfarpar sydd yn cael ei ddefnyddio
 4. sut i sefydlu, addasu a gweithredu’r cyfarpar ar gyfer y dasg i gael ei chyflawni
 5. y mathau cyffredin o broblemau a allai ddigwydd gyda’r cyfarpar yr ydych yn ei ddefnyddio a sut i nodi ac ymateb i’r rhain
 6. y gwiriadau arferol sydd yn ofynnol cyn ac ar ôl defnyddio’r cyfarpar
 7. y gweithdrefnau cynnal a chadw ar ôl stopio ar gyfer y cyfarpar
 8. cyfarwyddiadau’r cynhyrchydd perthnasol, gweithdrefnau sefydliadol ac arferion ar gyfer gweithredu cyfarpar ar gyfer gweithrediadau logisteg
 9. rolau a chyfrifoldebau cydweithwyr wrth weithredu cyfarpar
 10. y systemau cofnodi a ddefnyddir gan y sefydliad a gofynion y sefydliad ar gyfer cynnal cofnodion
 11. y gweithdrefnau sefydliadol a’r gofynion amgylcheddol, cyfreithiol, diogelwch a gweithredu perthnasol yn ymwneud â’r cyfarpar a’i ddefnydd


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Cydweithwyr: parhaol, dros dro, staff asiantaeth, allanol, rheolwr llinell, goruchwyliwr, cwsmer/cleientiaid 

Cyfarpar: e.e. offer, teclynnau, peiriannau, lifftiau, cludwyr, craeniau a systemau silffoedd a rheseli

Cyfarpar Diogelu Personol (PPE): siacedi llachar, hetiau caled, diogelwch llygaid, menig, esgidiau uchel

Gofynion amgylcheddol, cyfreithiol, diogelwch a gweithredu rheoliadau diogelwch, codau ymarfer, cyfyngiadau llwyth, rheoliadau amser gwaith, rheoliadau trafnidiaeth


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2027

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Lantra

URN gwreiddiol

SFLWS23

Galwedigaethau Perthnasol

Warws a Dosbarthu, Rheolwyr Dosbarthu, Storio a Manwerthu, Manwerthu a chyfanwerthu , Galwedigaethau Ymdrin â Nwyddau a Storio, Galwedigaethau Storio Nwyddau Elfennol

Cod SOC

9252

Geiriau Allweddol

gweithredu; cyfarpar; warws; logisteg