Cynnal perthynas waith gyda chydweithwyr mewn gweithrediadau logisteg

URN: SFLWS22
Sectorau Busnes (Suites): Warws a Storio
Datblygwyd gan: Lantra
Cymeradwy ar: 28 Chwef 2018

Trosolwg


Mae’r safon hon yn ymwneud â chynnal perthynas waith gyda chydweithwyr mewn gweithrediadau logisteg. Mae’n cynnwys cefnogi cydweithwyr, pryd i ofyn am gymorth a chefnogaeth gan gydweithwyr, a dulliau ar gyfer lleihau gwrthdaro.

Mae’r safon hon yn berthnasol i bob gweithredwr ar bob lefel mewn gweithrediadau logisteg. Gallai’r gweithredwyr, er enghraifft, fod ym maes warws a storio, trafnidiaeth neu anfon nwyddau ymlaen.  


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:


 1. defnyddio dulliau cyfathrebu perthnasol i gyfathrebu a chynnal perthynas gyda chydweithwyr mewn gweithrediadau logisteg
 2. cadarnhau tasgau, blaenoriaethau a chyfrifoldebau gyda chydweithwyr
 3. ymateb i geisiadau gan gydweithwyr am gymorth i fodloni gofynion cynnyrch sefydliadol o fewn eich maes cyfrifoldeb
 4. esbonio i gydweithwyr pryd nad yw’n bosibl ymateb i’w ceisiadau
 5. gwneud cais am gymorth gan gydweithwyr i fodloni gofynion cynnyrch sefydliadol o fewn eich maes cyfrifoldeb
 6. adrodd wrth y cydweithwyr perthnasol am sefyllfaoedd sydd yn atal cyflawni gofynion cynnyrch sefydliadol
 7. cael adborth am eich perfformiad eich hun gan y cydweithwyr perthnasol 
 8. nodi meysydd lle gellir gwella eich ymarfer eich hun
 9. ymdrin ag unrhyw wrthdaro mewn perthnasoedd gwaith a chyfrannu at eu datrys yn eich maes cyfrifoldeb 
 10. ydymffurfio â gweithdrefnau sefydliadol a’r gofynion cyfreithiol, diogelwch a gweithredu perthnasol yn ymwneud â pherthynas waith 


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:


 1. sut i gyfathrebu gyda chydweithwyr er mwyn cynnal perthynas waith yn y sefydliad
 2. arferion gwaith sefydliadol, y safonau ansawdd a’r gofynion cynnyrch sydd yn gysylltiedig â’ch gwaith chi a’ch cydweithwyr mewn gweithrediadau logisteg
 3. sut i wneud cais am gymorth ac ymateb i geisiadau am gymorth gan gydweithwyr o fewn eich maes cyfrifoldeb
 4. sut i ymateb pan na fyddwch yn gallu gweithredu ceisiadau cydweithwyr
 5. sut i gydnabod pan fydd angen cymorth ar gydweithwyr
 6. sut i benderfynu a yw rhoi cymorth yn cyd-fynd â’ch cyfrifoldebau
 7. pwysigrwydd gwrando ar gydweithwyr er mwyn helpu i wella eich arferion gweithio personol
 8. sut i nodi eich gofynion dysgu a’r cyfleoedd ar gyfer dysgu sydd ar gael
 9. sut i nodi gwrthdaro mewn perthnasoedd gwaith, cyfrannu at eu datrys a phryd i ofyn am gymorth
 10. rolau a chyfrifoldebau cydweithwyr
 11. y gweithdrefnau sefydliadol perthnasol a’r gofynion cyfreithiol, diogelwch a gweithredu yn ymwneud â pherthnasoedd gwaith


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dulliau cyfathrebu: llafar, ysgrifenedig, electronig

Cydweithwyr: parhaol, dros dro, staff asiantaeth, allanol, rheolwr llinell, goruchwyliwr, cwsmer/cleientiaid 

Gofynion cyfreithiol, diogelwch a gweithredu: rheoliadau diogelwch, codau ymarfer, cyfyngiadau llwyth, rheoliadau amser gwaith, rheoliadau trafnidiaeth


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

28 Chwef 2023

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Skills for Logistics

URN gwreiddiol

SFLWS22

Galwedigaethau Perthnasol

Warws a Dosbarthu, Rheolwyr Dosbarthu, Storio a Manwerthu, Manwerthu a chyfanwerthu , Galwedigaethau Ymdrin â Nwyddau a Storio, Galwedigaethau Storio Nwyddau Elfennol

Cod SOC

9252

Geiriau Allweddol

perthynas waith; cydweithwyr; warws; logisteg