Gwerthuso gallu cyflenwyr i fodloni manylebau cyflenwi

URN: SFLSCM98
Sectorau Busnes (Suites): Rheoli Cadwyn Gyflenwi
Datblygwyd gan: Lantra
Cymeradwy ar: 30 Maw 2022

Trosolwg


Mae’r safon hon yn ymwneud â gwerthuso gallu cyflenwyr i fodloni manylebau cyflenwi. Mae’n cynnwys cadarnhau’r math o gyflenwadau sydd eu hangen a dadansoddi gwybodaeth am allu cyflenwyr. Mae hefyd yn cynnwys nodi problemau, rhoi canlyniadau’r gwerthusiad a chydymffurfio â gweithdrefnau.

Mae’r safon hon ar gyfer ymarferwyr cadwyn gyflenwi. Gallai fod, er enghraifft, mewn rolau prynu, gweithrediadau logisteg cludiant neu reoli trafnidiaeth.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:


 1. cadarnhau’r math o nwyddau sydd eu hangen 
 2. darparu manylebau ar gyfer cyflenwyr ar y nwyddau sydd eu hangen
 3. cael gwybodaeth gan gyflenwyr am eu gallu i ddarparu’r nwyddau gofynnol
 4. gwerthuso gwybodaeth am allu cyflenwyr i fodloni manylebau cyflenwi
 5. nodi’r cyflenwyr sydd yn gallu bodloni’r manylebau cyflenwi
 6. nodi a gwerthuso’r ffactorau a’r risgiau perthnasol yn ymwneud â defnyddio’r cyflenwyr
 7. cyfathrebu canlyniadau’r gwerthusiad i’r cydweithwyr perthnasol
 8. cydymffurfio â gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer gwerthuso gallu cyflenwyr i fodloni manylebau cyflenwi 


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:


 1. nodau strategol, amcanion a gweithgareddau eich sefydliad mewn perthynas â’r gadwyn gyflenwi
 2. y mathau o ddamcaniaethau, modelau ac arferion rheoli cadwyn gyflenwi
 3. ffynonellau gwybodaeth eich sefydliad ar brosesau cadwyn gyflenwi
 4. sut i werthuso gallu cyflenwyr i fodloni manylebau cyflenwyr
 5. y gofynion cyfreithiol a rheoliadol perthnasol ar gyfer cyflenwyr
 6. gweithdrefnau eich sefydliad ar gyfer gwerthuso gallu cyflenwyr 
 7. y math o ddamcaniaethau, modelau ac arferion caffael 
 8. y mathau o ddulliau a gweithdrefnau dadansoddi risg a ddefnyddir gan eich sefydliad i nodi a gwerthuso ffactorau a risgiau yn ymwneud â defnyddio cyflenwyr
 9. y dulliau cyfathrebu a ddefnyddir gan eich sefydliad i gyfathrebu canlyniadau’r gwerthuso i gydweithwyr


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Cydweithwyr: parhaol, dros dro, staff asiantaeth, allanol

Nwyddau: unrhyw gyfuniad o nwyddau neu wasanaethau sydd yn cael eu caffael, eu dosbarthu neu eu storio yn y gadwyn gyflenwi

Cadwyn gyflenwi: caffael, prynu a chyflenwi, logisteg, trafnidiaeth a rheoli gweithrediadau, o fewn a rhwng ffiniau rhyngwladol

Manylebau: set o ofynion i gael eu bodloni gan gynnyrch materol neu wasanaeth


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2027

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Lantra

URN gwreiddiol

SFLSCM98

Galwedigaethau Perthnasol

Warws a Dosbarthu, Rheolwyr Dosbarthu, Storio a Manwerthu, Manwerthu a chyfanwerthu , Gweithwyr Cyswllt Proffesiynol Trafnidiaeth

Cod SOC

1243

Geiriau Allweddol

gwerthuso; gallu; cyflenwyr; cadwyn gyflenwi