Adolygu canlyniadau contractau i gyflenwi nwyddau

URN: SFLSCM94
Sectorau Busnes (Suites): Rheoli Cadwyn Gyflenwi
Datblygwyd gan: Lantra
Cymeradwy ar: 30 Maw 2022

Trosolwg


Mae’r safon hon yn ymwneud ag adolygu canlyniadau contractau i gyflenwi nwyddau. Mae’n cynnwys cael a gwerthuso gwybodaeth a nodi cyfleoedd i wella canlyniadau contract. Mae hefyd yn cynnwys gwneud argymhellion a darparu gwybodaeth.

Mae’r safon hon ar gyfer ymarferwyr cadwyn gyflenwi. Gallent fod, er enghraifft, mewn rolau prynu, gweithrediadau logisteg cludiant neu reoli trafnidiaeth.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:


 1. cael y wybodaeth berthnasol ar ganlyniadau contractau i gyflenwi nwyddau
 2. adolygu gwybodaeth am ganlyniadau contractau
 3. nodi ffyrdd o wella canlyniadau contractau i gyflenwi nwyddau
 4. rhoi canlyniadau’r adolygiad i’r cydweithwyr perthnasol
 5. argymell gwelliannau i’r broses gontractio wrth y cydweithwyr perthnasol


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:


 1. nodau strategol, amcanion a gweithgareddau eich sefydliad mewn perthynas â’r gadwyn gyflenwi
 2. y mathau o ddamcaniaethau, modelau ac arferion rheoli cadwyn gyflenwi
 3. ffynonellau gwybodaeth eich sefydliad ar brosesau cadwyn gyflenwi ac adolygu contractau
 4. y gofynion cyfreithiol a rheoliadol perthnasol ar gyfer contractau
 5. y gweithdrefnau gofynnol ar gyfer contractio gyda sefydliadau eraill
 6. sut i adolygu canlyniadau contractau i gyflenwi nwyddau
 7. y mathau o ddulliau a gweithdrefnau gwerthuso cyflenwr
 8. y mathau o ddulliau a gweithdrefnau dadansoddi ariannol i gynorthwyo gydag adolygu contractau i gyflenwi nwyddau
 9. y mathau o ddamcaniaethau, modelau ac arferion caffael
 10. y mathau o ddulliau a gweithdrefnau dadansoddi risg i gynorthwyo gydag adolygu contractau i gyflenwi nwyddau
 11. sut i ddarparu canlyniadau’r adolygiad ar gyfer cydweithwyr
 12. sut i wneud argymhellion i wella’r broses gontractio 


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Cydweithwyr: parhaol, dros dro, staff asiantaeth, allanol

Contractau: cytundeb sydd yn rhwymo mewn cyfraith. Fel arfer yn cynnwys cytundebau ffurfiol sydd yn rhwymo mewn cyfraith, ond gallant fod yn gytundebau anffurfiol; gellir gorfodi’r ddau trwy gyfraith sifil. Yn cynnwys: Deddf Contractau, Deddf Gwerthu a Chyflenwi Nwyddau, Deddf Gwerthu Nwyddau, Deddf Hawliau Defnyddwyr, ac ati

Cadwyn gyflenwi: caffael, prynu a chyflenwi, logisteg, trafnidiaeth a rheoli gweithrediadau, o fewn a rhwng ffiniau rhyngwladol


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2027

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Lantra

URN gwreiddiol

SFLSCM94

Galwedigaethau Perthnasol

Warws a Dosbarthu, Rheolwyr Dosbarthu, Storio a Manwerthu, Manwerthu a chyfanwerthu , Gweithwyr Cyswllt Proffesiynol Trafnidiaeth

Cod SOC

1243

Geiriau Allweddol

adolygu; canlyniad; contractau; cadwyn gyflenwi