Ffurfio contract gyda sefydliadau eraill i gyflenwi nwyddau

URN: SFLSCM93
Sectorau Busnes (Suites): Rheoli Cadwyn Gyflenwi
Datblygwyd gan: Lantra
Cymeradwy ar: 30 Maw 2022

Trosolwg


Mae’r safon hon yn ymwneud â ffurfio contract gyda sefydliadau eraill i gyflenwi nwyddau. Mae’n cynnwys nodi manylion y contract, cyfnewid gwybodaeth a sicrhau bod y contract yn bodloni gofynion y sefydliad. Mae hefyd yn cynnwys datrys problemau, cael awdurdodiad a darparu gwybodaeth.

Mae’r safon hon ar gyfer ymarferwyr cadwyn gyflenwi. Gallent fod, er enghraifft, mewn rolau prynu, gweithrediadau logisteg cludiant neu reoli trafnidiaeth.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:


 1. darparu gwybodaeth am gynnwys y contract gyda sefydliadau eraill i gyflenwi nwyddau
 2. nodi’r manylion angenrheidiol yn y contract i gyflenwi nwyddau
 3. cyfnewid gwybodaeth am gontractau gyda sefydliadau eraill
 4. cadarnhau bod y contract yn cynnwys y manylion cywir
 5. cadarnhau bod y contract yn bodloni gofynion eich sefydliad eich hun a sefydliadau eraill
 6. datrys problemau’n ymwneud â chwblhau contractau i gyflenwi nwyddau
 7. cael yr awdurdodiadau a’r llofnodion angenrheidiol i gwblhau contractau


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:


 1. nodau, amcanion a gweithgareddau eich sefydliad mewn perthynas â’r gadwyn gyflenwi
 2. y mathau o ddamcaniaethau, modelau ac arferion rheoli cadwyn gyflenwi
 3. ffynonellau gwybodaeth eich sefydliad ar brosesau cadwyn gyflenwi a chontractio gyda sefydliadau eraill
 4. y dulliau a’r gweithdrefnau drafftio angenrheidiol ar gyfer contractio gyda sefydliadau eraill
 5. y mathau o strategaethau, dulliau a gweithdrefnau trafod
 6. y mathau o ddulliau a gweithdrefnau dadansoddi ariannol
 7. y mathau o ddamcaniaethau, modelau ac arferion caffael
 8. y mathau o ddulliau a gweithdrefnau dadansoddi risg
 9. y gofynion cyfreithiol a rheoliadol perthnasol ar gyfer contractio gyda sefydliadau eraill


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Contractau: cytundeb sydd yn rhwymo mewn cyfraith. Fel arfer yn cynnwys cytundebau ffurfiol sydd yn rhwymo mewn cyfraith, ond gallant fod yn gytundebau anffurfiol; gellir gorfodi’r ddau trwy gyfraith sifil. 

Yn cynnwys: Deddf Contractau, Deddf Gwerthu a Chyflenwi Nwyddau, Deddf Gwerthu Nwyddau, Deddf Hawliau Defnyddwyr, ac ati

Cadwyn gyflenwi: caffael, prynu a chyflenwi, logisteg, trafnidiaeth a rheoli gweithrediadau, o fewn a rhwng ffiniau rhyngwladol


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2027

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Lantra

URN gwreiddiol

SFLSCM93

Galwedigaethau Perthnasol

Warws a Dosbarthu, Rheolwyr Dosbarthu, Storio a Manwerthu, Manwerthu a chyfanwerthu , Gweithwyr Cyswllt Proffesiynol Trafnidiaeth

Cod SOC

1243

Geiriau Allweddol

contract; sefydliadau; cadwyn gyflenwi