Cynllunio llif cyflenwadau trwy’r gadwyn gyflenwi

URN: SFLSCM80
Sectorau Busnes (Suites): Rheoli Cadwyn Gyflenwi
Datblygwyd gan: Lantra
Cymeradwy ar: 30 Maw 2022

Trosolwg


Mae’r safon hon yn ymwneud â chynllunio llif cyflenwadau trwy’r gadwyn gyflenwi. Mae’n cynnwys adolygu llif presennol y cyflenwad, gan ddatrys unrhyw broblemau ac adolygu’r buddion a’r risgiau. Mae hefyd yn cynnwys dewis a chynllunio dulliau o wella llif cyflenwadau, a chael ymrwymiad i’r cynllun gan randdeiliaid a chydweithwyr.

Mae’r safon hon ar gyfer ymarferwyr cadwyn gyflenwi. Gallent, er enghraifft, fod mewn rolau prynu, gweithrediadau logisteg cludiant neu reoli trafnidiaeth.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:


 1. nodi’r galw presennol am gyflenwadau yn y gadwyn gyflenwi
 2. adolygu’r ffordd y mae cyflenwadau presennol yn llifo trwy’r gadwyn gyflenwi
 3. nodi a datrys unrhyw broblemau gyda llif cyflenwadau trwy’r gadwyn gyflenwi
 4. adolygu buddion a risgiau i lif cyflenwadau trwy’r gadwyn gyflenwi
 5. sefydlu dulliau ar gyfer gwella llif cyflenwadau trwy’r gadwyn gyflenwi
 6. cynllunio llif cyflenwadau trwy’r gadwyn gyflenwi
 7. cael ymrwymiad rhanddeiliaid a chydweithwyr i weithredu’r cynllun


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:


 1. nodau, amcanion a gweithgareddau eich sefydliad mewn perthynas â’r gadwyn gyflenwi
 2. damcaniaethau, modelau ac arferion rheoli’r gadwyn gyflenwi
 3. damcaniaethau, modelau ac arferion rheoli gweithrediadau
 4. damcaniaethau, modelau ac arferion mesur a meincnodi perfformiad
 5. dulliau a gweithdrefnau dadansoddi risg
 6. dulliau a gweithdrefnau dadansoddi ariannol
 7. dulliau a gweithdrefnau ar gyfer cynllunio llif cyflenwadau trwy’r gadwyn gyflenwi
 8. damcaniaethau, modelau ac arferion cyflwyno
 9. dulliau a gweithdrefnau rheoli rhanddeiliaid


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Cydweithwyr: parhaol, dros dro, staff asiantaeth, allanol

Rhanddeiliaid: pob sefydliad neu unigolyn sydd â budd yn y gadwyn gyflenwi

Cyflenwadau: unrhyw gyfuniad o nwyddau neu wasanaethau sydd yn cael eu caffael, eu dosbarthu neu eu storio yn y gadwyn gyflenwi

Cadwyn gyflenwi: caffaeliad, prynu a chyflenwi, logisteg, trafnidiaeth, a rheoli gweithrediadau, o fewn a rhwng ffiniau rhyngwladol


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

28 Maw 2027

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Lantra

URN gwreiddiol

SFLSCM80

Galwedigaethau Perthnasol

Warws a Dosbarthu, Rheolwyr Dosbarthu, Storio a Manwerthu, Manwerthu a chyfanwerthu , Gweithwyr Cyswllt Proffesiynol Trafnidiaeth

Cod SOC

1243

Geiriau Allweddol

cynllunio; symud; cyflenwadau; cadwyn gyflenwi