Sefydlu perthnasoedd strategol yn y gadwyn gyflenwi

URN: SFLSCM77
Sectorau Busnes (Suites): Rheoli Cadwyn Gyflenwi
Datblygwyd gan: Lantra
Cymeradwy ar: 30 Maw 2022

Trosolwg


Mae’r safon hon yn ymwneud â sefydlu perthnasoedd strategol yn y gadwyn gyflenwi. Mae’n cynnwys adolygu perthnasoedd strategol presennol a nodi cyfleoedd ar gyfer sefydlu perthnasoedd newydd. Mae’n cynnwys archwilio buddion a risgiau perthnasoedd newydd yn ogystal â mynd i’r afael â’u heffaith.

Mae’r safon hon ar gyfer ymarferwyr cadwyn cyflenwi. Gallent, er enghraifft, fod mewn rolau prynu, gweithrediadau logisteg cludiant neu reoli trafnidiaeth.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:


 1. adolygu a gwerthuso perthnasoedd strategol presennol yn y gadwyn gyflenwi
 2. cynnal a gwella perthnasoedd strategol presennol yn y gadwyn gyflenwi
 3. nodi cyfleoedd ar gyfer sefydlu perthnasoedd newydd yn y gadwyn gyflenwi
 4. gwerthuso buddion a risgiau sefydlu perthnasoedd strategol newydd yn y gadwyn gyflenwi
 5. sefydlu perthnasoedd strategol newydd yn y gadwyn gyflenwi
 6. asesu effaith perthnasoedd strategol newydd ar rai presennol yn y gadwyn gyflenwi


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:


 1. nodau strategol, amcanion a gweithgareddau eich sefydliad mewn perthynas â’r gadwyn gyflenwi
 2. y mathau o ddamcaniaethau, modelau ac arferion rheoli cadwyn gyflenwi
 3. sut i adolygu’r berthynas strategol bresennol yn y gadwyn gyflenwi
 4. y mathau o ddamcaniaethau, modelau ac arferion mesur a meincnodi perfformiad a ddefnyddir yn y gadwyn gyflenwi
 5. sut i nodi cyfleoedd ar gyfer sefydlu perthnasoedd strategol newydd yn y gadwyn gyflenwi
 6. y rhwydweithiau perthnasol sy’n benodol i ddiwydiant, ffynonellau gwybodaeth a’r dulliau a’r gweithdrefnau rhwydweithio
 7. y mathau o ddulliau a gweithdrefnau dadansoddi buddiannau cost
 8. y mathau o ddulliau a gweithdrefnau dadansoddi risg
 9. prif heriau’r gadwyn gyflenwi a’r ffyrdd o leddfu’r heriau hyn
 10. y mathau o ddulliau a gweithdrefnau gwerthuso
 11. sut i sefydlu effaith perthnasoedd strategol newydd ar rai presennol yn y gadwyn gyflenwi
 12. dulliau a gweithdrefnau rheoli’r rhanddeiliad a ddefnyddir gan eich sefydliad 


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Rhanddeiliaid: pob sefydliad neu unigolyn sydd â budd yn y sefydliad

Cadwyn gyflenwi: caffaeliad, prynu a chyflenwi, logisteg, trafnidiaeth, a rheoli gweithrediadau, o fewn a rhwng ffiniau rhyngwladol


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2027

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Lantra

URN gwreiddiol

SFLSCM77

Galwedigaethau Perthnasol

Warws a Dosbarthu, Rheolwyr Dosbarthu, Storio a Manwerthu, Manwerthu a chyfanwerthu , Gweithwyr Cyswllt Proffesiynol Trafnidiaeth

Cod SOC

1243

Geiriau Allweddol

sefydlu perthnasoedd strategol; cadwyn gyflenwi