Monitro llif cyflenwadau yn y gadwyn gyflenwi

URN: SFLSCM127
Sectorau Busnes (Suites): Rheoli Cadwyn Gyflenwi
Datblygwyd gan: Lantra
Cymeradwy ar: 30 Maw 2022

Trosolwg


Mae’r safon hon yn ymwneud â monitro llif cyflenwadau yn y gadwyn gyflenwi. Mae’n cynnwys cydgrynhoi a dadansoddi gwybodaeth yn ymwneud â llif cyflenwadau. Mae hefyd yn cynnwys nodi problemau, rhoi canlyniadau dadansoddiadau, a gwneud argymhellion am lif cyflenwadau.

Mae’r safon hon ar gyfer ymarferwyr cadwyn gyflenwi. Gallent, er enghraifft, fod mewn rolau prynu, gweithrediadau logisteg cludiant neu reoli trafnidiaeth.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:


 1. cadarnhau gwybodaeth am y cyflenwadau sydd yn llifo trwy’r gadwyn gyflenwi
 2. dadansoddi gwybodaeth i fonitro llif cyflenwadau
 3. nodi ac ymdrin â phroblemau gyda llif cyflenwadau
 4. darparu canlyniadau’r dadansoddiad i gydweithwyr
 5. cydymffurfio â gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer monitro llif cyflenwadau


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:


 1. nodau strategol, amcanion a gweithgareddau eich sefydliad mewn perthynas â’r gadwyn gyflenwi
 2. damaniaethau, modelau ac arferion rheoli’r gadwyn gyflenwi
 3. ffynonellau gwybodaeth eich sefydiad ar brosesau’r gadwyn gyflenwi
 4. sut i ddadansoddi gwybodaeth i fonitro llif cyflenwadau yn y gadwyn gyflenwi
 5. y damcaniaethau, modelau ac arferion rheoli gweithrediadau
 6. y mathau o broblemau a allai ddigwydd gyda llif cyflenwadau yn y gadwyn gyflenwi
 7. y damcaniaethau, modelau ac arferion cyflwyno


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Cydweithwyr: parhaol, dros dro, staff asiantaeth, allanol

Cyflenwadau: unrhyw gyfuniad o nwyddau neu wasanaethau sydd yn cael eu caffael, eu dosbarthu neu eu storio yn y gadwyn gyflenwi

Cadwyn gyflenwi: caffael, prynu a chyflenwi, logisteg, rheoli trafnidiaeth a gweithrediadau, o fewn a rhwng ffiniau rhyngwladol


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2027

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Lantra

URN gwreiddiol

SFLSCM127

Galwedigaethau Perthnasol

Warws a Dosbarthu, Rheolwyr Dosbarthu, Storio a Manwerthu, Gweithwyr Cyswllt Proffesiynol Trafnidiaeth

Cod SOC

1243

Geiriau Allweddol

monitro; cyflenwadau; cadwyn gyflenwi