Gweinyddu contractau

URN: SFLSCM120
Sectorau Busnes (Suites): Rheoli Cadwyn Gyflenwi
Datblygwyd gan: Lantra
Cymeradwy ar: 31 Ion 2018

Trosolwg


Mae’r safon hon yn ymwneud â gweinyddu contractau. Mae’n cynnwys cael awdurdodiad, cyfarwyddiadau a gwybodaeth wrth weinyddu contractau. Mae hefyd yn cynnwys darparu dogfennau, nodi problemau, cyfnewid gwbodaeth a chadarnhau bod contractau yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol, rheoliadol a sefydliadol.

Mae’r safon hon ar gyfer ymarferwyr cadwyn gyflenwi. Gallent fod, er enghraifft, mewn rolau prynu, gweithrediadau logisteg cludiant neu reoli trafnidiaeth.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:


 1. cael yr awdurdodiad angenrheidiol i weinyddu’r contract
 2. cael ac egluro gwybodaeth gan gydweithwyr i gefnogi trafod a gweinyddu’r contract
 3. darparu’r dogfennau a nodir yn y contract
 4. dadansoddi gwybodaeth am ganlyniadau contract 
 5. nodi ac ymdrin â phroblemau yn ymwneud â chynnwys a chanlyniadau’r contract
 6. cyfnewid gwybodaeth am gynnwys a chanlyniadau’r contract
 7. cadarnhau bod y contract yn cydymffurfio â’r gofynion cyfreithiol, rheoliadol a sefydliadol perthnasol 


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:


 1. nodau strategol, amcanion a gweithgareddau eich sefydliad mewn perthynas â gweinyddu contractau
 2. damcaniaethau, modelau ac arferion rheoli cadwyn gyflenwi
 3. ffynonellau gwybodaeth eich sefydliad ar brosesau cadwyn gyflenwi
 4. sut i weinyddu contractau ar gyfer eich sefydliad
 5. dulliau a gweithdrefnau gweinyddu contract eich sefydliad
 6. y damcaniaethau, modelau ac arferion caffael
 7. y gofynion cyfreithiol, rheoliadol a sefydliadol perthnasol ar gyfer gweinyddu contractau
 8. y mathau o ddulliau cyfathrebu a’r gweithdrefnau a ddefnyddir gan eich sefydliad i weinyddu contractau  


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Contractau: fel arfer yn cynnwys cytundebau sydd yn rhwymo mewn cyfraith, ond gallant fod yn gytundebau anffurfiol; gellir gorfodi’r ddau trwy gyfraith sifil

Cadwyn gyflenwi: caffael, prynu a chyflenwi, logisteg, rheoli trafnidiaeth a gweithrediadau, o fewn a rhwng ffiniau rhyngwladol

Dulliau cyfathrebu: llafar, ysgrifenedig, electronig


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

31 Ion 2023

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Skills for Logistics

URN gwreiddiol

SFLSCM120

Galwedigaethau Perthnasol

Warws a Dosbarthu, Rheolwyr Dosbarthu, Storio a Manwerthu, Manwerthu a chyfanwerthu , Gweithwyr Cyswllt Proffesiynol Trafnidiaeth

Cod SOC

1243

Geiriau Allweddol

gweinyddu; contractau; cadwyn gyflenwi