Cyfrannu at weithrediad diogel cyfarpar a ddefnyddir mewn gwasanaethau post

URN: SFLMS143
Sectorau Busnes (Suites): Gwasanaethau Post
Datblygwyd gan: Lantra
Cymeradwy ar: 31 Ion 2018

Trosolwg


Mae’r safon hon yn ymwneud â chyfrannu at weithrediad diogel cyfarpar a ddefnyddir mewn gwasanaethau post. 

Nid yw’r safon hon yn cynnwys cynnal a chadw’r cyfarpar, mae’n cynnwys sicrhau bod y cyfarpar yn addas ar gyfer ei ddefnyddio a’i fod wedi cael ei gynnal a’i gadw. Dylech fod yn gallu nodi pan mae namau’n datblygu a gwybod sut i adrodd amdanynt wrth y person neu’r adran berthnasol. 

Mae’r safon hon yn berthnasol i staff sydd yn gweithio ym mhob amgylchedd gwasanaeth post, yn cynnwys y Post Brenhinol, ac mae wedi ei hanelu at weithredwyr sydd yn gysylltiedig â gwasanaethau post ar bob lefel.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:


 1. cydymffurfio â’r gofynion iechyd a diogelwch perthnasol, a dilyn gweithdrefnau sefydliadol bob amser wrth ddefnyddio cyfarpar mewn gwasanaethau post
 2. dewis y cyfarpar sydd yn ofynnol ar gyfer ei ddefnyddio yn eich ardal waith
 3. cadarnhau bod y cyfarpar wedi cael ei gynnal a’i gadw a’i gymeradwyo i fod yn ddiogel i’w weithredu, cyn ei ddefnyddio
 4. cadarnhau bod y cyfarpar yn cydymffurfio ag unrhyw gyfarwyddiadau gweithredol perthnasol neu gyfarwyddiadau’r cynhyrchydd, a’i fod yn barod i gael ei ddefnyddio
 5. cadarnhau’r amodau gweithredu diogel ar gyfer y cyfarpar
 6. adrodd am unrhyw namau cyfarpar wrth y person neu’r adran berthnasol
 7. cofnodi unrhyw faterion yn y system wybodaeth a chofnodi berthnasol, yn unol â gweithdrefnau sefydliadol 


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:


 1. gofynion iechyd a diogelwch perthnasol y diwydiant a sefydliadol, wrth weithredu cyfarpar mewn gwasanaethau post, a’ch cyfrifoldebau ar gyfer eich hun ac eraill
 2. y rheoliadau a’r gweithdrefnau sefydliadol perthnasol yn ymwneud â gweithredu cyfarpar yn eich ardal waith
 3. y mathau a swyddogaethau’r cyfarpar arferol ac arbenigol gwahanol a ddefnyddir i wneud tasgau mewn gwasanaethau post 
 4. pwy sydd wedi ei awdurdodi i gymeradwyo’r defnydd o gyfarpar mewn gwasanaethau post
 5. y gwiriadau sydd eu hangen ar gyfer y mathau gwahanol o gyfarpar a ddefnyddir mewn gwasanaethau post 
 6. terfynau eich cyfrifoldeb a’ch cymhwysedd eich hun ar gyfer gwirio cyfarpar
 7. amserlenni a gweithdrefnau cynnal a chadw ar gyfer cyfarpar gwahanol a ddefnyddir mewn gwasanaethau post
 8. y mathau o namau y gellir dod ar eu traws gyda chyfarpar a ddefnyddir mewn gwasanaethau post, a’r camau y dylid eu cymryd pan fydd namau’n cael eu nodi
 9. y wybodaeth a’r systemau cofnodi a ddefnyddir gan y sefydliad a’r gofynion ar gyfer cadw cofnodion


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

31 Ion 2023

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Skills for Logistics

URN gwreiddiol

SFLMS143

Galwedigaethau Perthnasol

Gweithrediadau a chynnal a chadw trafnidiaeth, Gyrwyr a Gweithredwyr Trafnidiaeth, Warws a Dosbarthu

Cod SOC

9211

Geiriau Allweddol

gwasanaethau post; post; casglu; dosbarthu; prosesu; llythyrau