Monitro symudiadau cerbydau

URN: SFL52
Sectorau Busnes (Suites): Swyddfa Draffig
Datblygwyd gan: Lantra
Cymeradwy ar: 30 Maw 2023

Trosolwg


Mae’r safon hon yn ymwneud â monitro symudiadau cerbydau. Mae’n cynnwys ymateb i unrhyw newidiadau sy’n effeithio ar gyfeirio neu drefnu’r cerbyd neu’r llwyth. Mae’n cynnwys hysbysu’r personél perthnasol o’r newidiadau a chadw cofnodion.

Mae’r safon hon yn berthnasol i bob gweithredwr ar bob lefel mewn gweithrediadau logisteg. Gallai gweithredwyr, er enghraifft, fod yn gweithio ym maes warws a storio neu anfon cludiant ymlaen.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. ​cadarnhau’r wybodaeth gyfeirio a threfnu ar gyfer symud cerbydau a’u llwythi
 2. monitro cyfeirio a threfnu cerbydau a’u llwythi ac addasu symudiadau cerbydau mewn ymateb i newidiadau i ofynion cwsmeriaid
 3. gwneud defnydd o systemau a gwybodaeth telemateg, yn unol â pholisïau a gweithdrefnau’r sefydliad, er mwyn monitro symudiadau cerbydau
 4. monitro cynnydd cerbydau a llwythi ac adrodd am hyn wrth y personél perthnasol
 5. hysbysu’r personél perthnasol am y newidiadau i gyfeirio a threfnu cerbydau a’u llwythi
 6. hysbysu cwsmeriaid am newidiadau i gyfeirio a threfnu cerbydau a’u llwythi
 7. ymateb i faterion a adroddir gan yrwyr mewn perthynas â’u cerbyd, fel cerbydau’n torri i lawr neu amodau traffig
 8. ymateb i argyfyngau neu ddamweiniau yn cynnwys y cerbyd neu ei lwyth, a threfnu bod y cerbyd/llwyth yn cael ei achub pan fo angen
 9. cydymffurfio â gweithdrefnau’r sefydliad a’r holl ofynion cyfreithiol, diogelwch a gweithredu perthnasol

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. ​ble i ddod o hyd i wybodaeth mewn perthynas â dyrannu adnoddau sy’n ofynnol i fonitro symudiadau cerbydau, ac ymdrin ag unrhyw faterion
 2. sut i fonitro llwybrau, cyrchfannau, amserlenni dosbarthu a chasglu ar gyfer cerbydau
 3. y materion iechyd, diogelwch ac amgylcheddol perthnasol yn ymwneud â symud cerbydau
 4. y dulliau a’r cyfarpar a ddefnyddir ar gyfer monitro cynnydd cerbydau a’u llwythi
 5. y defnydd o delemateg wrth fonitro a symud cerbydau
 6. cyfyngiadau llwybrau, cerbydau, cyfarpar a gyrwyr
 7. sut i gynorthwyo a chefnogi gyrwyr a’u llwythi pan fydd torri i lawr neu ddamweiniau’n digwydd
 8. y materion amgylcheddol, economaidd ac effeithlonrwydd yn ymwneud â’r llwyth a’r cerbyd
 9. ffynonellau gwybodaeth gyfeirio
 10. y gofynion cyfreithiol, diogelwch a gweithredu perthnasol yn ymwneud â monitro symudiadau cerbydau

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa

Cwsmer(iaid): mewnol, allanol

Gofynion cyfreithiol, diogelwch a gweithredu: rheoliadau diogelwch, codau ymarfer, cyfyngiadau llwythi, rheoliadau amser gweithio, rheoliadau trafnidiaeth

Telemateg: defnydd integredig o dechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

31 Maw 2027

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Lantra

URN gwreiddiol

SFL52

Galwedigaethau Perthnasol

Gweithrediadau a chynnal a chadw trafnidiaeth, Warws a Dosbarthu, Rheolwyr Dosbarthu, Gweithwyr Trafnidiaeth Cyswllt Proffesiynol, Gyrwyr a Gweithredwyr Dosbarthu

Cod SOC

4134

Geiriau Allweddol

trafnidiaeth; symudiadau ffyrdd; taith; cludiant; monitro