Cynorthwyo rheithwyr yn y llys

URN: SFJDD2
Sectorau Busnes (Suites): Llysoedd, Tribiwnlysoedd ac Erlyniadau
Datblygwyd gan: Skills for Justice
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2018

Trosolwg

​Mae'r safon hon ynglŷn â pharatoi a chynorthwyo rheithwyr yn y llys yn ystod gwasanaeth rheithgor. Mae'n cynnwys croesawu a chofnodi manylion am reithwyr, a'u cyflwyno a'u paratoi i ystafelloedd llys, gan fynd i'r afael ag anghenion ac ymholiadau cyffredinol.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. cofnodi rheithwyr sy’n mynychu’r llys, yn unol â gofynion sefydliadol
2. esbonio protocolau llys i reithwyr
3. esbonio lleoliad y cyfleusterau sydd ar gael i reithwyr mewn adeiladau llys, yn unol â gofynion sefydliadol 
4. cyflwyno gwybodaeth i reithwyr, yn unol â gofynion sefydliadol 
5. ateb ymholiadau, yn unol â gofynion sefydliadol, ac:
5.1 annog cwestiynau 
5.2 gwirio dealltwriaeth 
5.3 rhoi eglurhad  
6. delio ag unigolion, yn unol â gofynion sefydliadol a deddfwriaethol 
7. gweithredu ceisiadau gan reithwyr i’w hesgusodi o banel y rheithgor, yn unol â gofynion sefydliadol 
8. monitro anghenion rheithwyr yn y llys, yn unol â gofynion sefydliadol
9. mynd i’r afael ag anghenion rheithwyr yn y llys, yn unol â gofynion sefydliadol, gan gynnwys: 
9.1 trefniadau arbennig sy’n effeithio ar fynediad at yr ystafell llys 
10. monitro diogelwch a diogeledd rheithwyr, yn unol â gofynion sefydliadol
11. cynnal diogelwch a diogeledd rheithwyr, yn unol â gofynion sefydliadol
12. sicrhau bod rheithwyr yn gadael ystafelloedd llys yn ddiogel, yn unol â gofynion sefydliadol 
13. cadw gwybodaeth yn ddiogel, yn unol â gofynion sefydliadol a deddfwriaethol 


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1. gofynion a gweithdrefnau sefydliadol presennol ar gyfer paratoi, cynorthwyo a mynd i’r afael ag anghenion rheithwyr tra byddant mewn adeiladau llys  2. achosion mewn llysoedd yr ydych chi’n gyfrifol amdanynt, gan gynnwys prif rolau swyddogion  3. rôl a phrif gyfrifoldebau rheithwyr 4. y mathau o drefniadau arbennig a allai fod yn ofynnol gan reithwyr, a sut i ddarparu’r rhain 5. cyfleusterau sydd ar gael i reithwyr mewn adeiladau llys  6. treuliau sy’n gallu cael eu hawlio gan reithwyr, a’r prosesau ar gyfer hawlio ac ad-dalu treuliau  7. gweithdrefnau ar gyfer gwacáu adeiladau llys, a’ch rôl a’ch cyfrifoldebau os bydd argyfwng 8. y mathau o ofynion brys ar gyfer diogelwch a allai effeithio ar reithwyr, a sut i ddelio â’r rhain  9. achosion o dorri rheolau uniondeb rheithgor a sut i ddelio â’r rhain, gan gynnwys yr angen i reithwyr beidio â chyfathrebu ag aelodau o’r cyhoedd yn ystod achosion  10. pwysigrwydd monitro diogelwch a diogeledd rheithwyr, a sut i wneud hyn

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Chwef 2023

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Sgiliau er Cyfiawnder

URN gwreiddiol

SFJ DD2

Galwedigaethau Perthnasol

Swyddog Llys, Swyddog erlyn

Cod SOC

4131

Geiriau Allweddol

llys; achos; rheithwyr; gwasanaeth rheithgor; ystafell llys; ymholiadau