Cynnal cofnodion llys a thribiwnlys

URN: SFJDC5
Sectorau Busnes (Suites): Llysoedd, Tribiwnlysoedd ac Erlyniadau
Datblygwyd gan: Skills for Justice
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2018

Trosolwg

Mae'r safon hon ynglŷn â chynnal cofnodion yn ymwneud â gwrandawiadau mewn llysoedd a thribiwnlysoedd. Mae'n cynnwys cadw cofnod o drafodion achos, paratoi papurau dilynol a chadw cofnodion a thystiolaeth yn ddiogel.

Gall achosion fod naill ai'n droseddol neu'n sifil mewn llysoedd neu dribiwnlysoedd.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. cynnal cofnodion, yn unol â gofynion sefydliadol a deddfwriaethol, gan gynnwys: 2. cofnodi trafodion a chanlyniadau achosion ar systemau, yn unol â gofynion sefydliadol a deddfwriaethol  3. gwneud yn siŵr fod dogfennau llys yn cael eu llofnodi a’u cofnodi, yn unol â gofynion sefydliadol  4. cyfeirio ymholiadau y tu allan i’ch arbenigedd neu’ch awdurdod at bobl berthnasol, yn unol â gofynion sefydliadol 5. hysbysu partïon am ganlyniadau achosion, yn unol â gofynion sefydliadol  6. nodi gorchmynion brys a dybryd, yn unol â gofynion sefydliadol a deddfwriaethol  7. cyhoeddi gorchmynion brys a dybryd, yn unol â gofynion sefydliadol 8. nodi dogfennau a thystiolaeth i’w coladu a’u cadw, yn unol â gofynion sefydliadol a deddfwriaethol   9. cadw dogfennau a thystiolaeth, yn unol â gofynion sefydliadol a deddfwriaethol  10. cadw dogfennau a thystiolaeth yn ddiogel, yn unol â gofynion sefydliadol a deddfwriaethol 11. trefnu bod gwybodaeth ar gael i’r rheiny sydd ei hangen ac sydd â hawl iddi, yn unol â gofynion sefydliadol a deddfwriaethol 

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1. gofynion a gweithdrefnau sefydliadol presennol ar gyfer cofnodi trafodion achos a phwysigrwydd dilyn y rhain yn gywir 
2. pwysigrwydd cynnal cofnodion cywir o ganlyniadau achosion a sut i wneud hyn 
3. y partïon i’w hysbysu am ganlyniadau achosion a gwybodaeth y mae ganddynt hawl i’w chael
4. amgylchiadau sy’n gofyn am gyhoeddi gorchmynion brys a dybryd a sut i wneud hyn 
5. terfynau eich awdurdod ac at bwy y dylid cyfeirio os eir y tu hwnt i’r rhain  
6. gofynion sefydliadol yn ymwneud â dogfennau a thystiolaeth achosion, gan gynnwys:
6.1 cadw 
6.2 storio 
6.3 rhyddhau 
6.4 dilysu 
6.5 awdurdodi  
7. pwysigrwydd cynnal cyfrinachedd gwybodaeth, a sut i wneud hyn


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Chwef 2023

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Sgiliau er Cyfiawnder

URN gwreiddiol

SFJ DC5

Galwedigaethau Perthnasol

Swyddog Llys, Swyddog erlyn, Swyddog Tribiwnlys

Cod SOC

4131

Geiriau Allweddol

llys; tribiwnlys; achos; cofnodion; gwrandawiadau; trafodion; papurau; tystiolaeth; diogelwch