Cyfranogi mewn paratoi ar gyfer gweithrediadau brwydro

URN: SFJ6135
Sectorau Busnes (Suites): Lluoedd Arfog,Gwasanaethau Cyhoeddus
Datblygwyd gan: Skills for Justice
Cymeradwy ar: 30 Tach 2014

Trosolwg

​​Mae'r safon hon ar gyfer unigolion sy'n gweithio mewn gwasanaeth cyhoeddus. Fe'i lluniwyd i sicrhau bod pobl sy'n paratoi i gyfranogi mewn gweithrediadau brwydro yn meddu ar yr wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau i gyflawni eu dyletswyddau. Fe'i lluniwyd hefyd i sicrhau bod pobl yn cyflawni eu dyletswyddau paratoi ar gyfer gweithrediadau brwydro yn unol â gweithdrefnau sefydliadol.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

​1. dilyn gweithdrefnau sefydliadol bob amser
2. cynnal eich diogelwch personol eich hun a diogelwch pobl eraill bob amser
3. cyflawni'r holl waith paratoi angenrheidiol ar gyfer gweithrediadau brwydro
4. cyflawni ymarferion brwydro sy'n gysylltiedig â'r dasg ac yn unol â gweithdrefnau sefydliadol
5. gweithredu'n brydlon ar sail gorchmynion a gwybodaeth a dderbyniwyd
6. cadw cyfathrebu yn ddiamwys ac yn unol â phrotocolau gweithrediadau brwydro
7. ymateb yn briodol i amgylchiadau newidiol
8. cyflawni amcanion y dasg a'ch rôl fel y'u pennwyd
9. cyflawni gweithgareddau ar ôl gweithredu, yn unol â gweithdrefnau sefydliadol


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

​1. gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer cyfranogi mewn gweithrediadau brwydro
1.1 mewn gwlad agored
1.2 mewn ardaloedd adeiledig
1.3 mewn gwahanol amgylcheddau
2. defnydd diogel o gyfarpar a phyrotechneg
3. cyfnodau gweithrediadau
4. dilyniant gorchmynion yn ôl eu heffaith arnoch
5. strwythurau sefydliadol a'r defnydd o asedau
6. yr ymarferion brwydro sy'n gysylltiedig â'r dasg
7. amcanion y dasg
8. eich rôl a'ch lefel o gyfrifoldeb
9. pwysigrwydd cyfathrebu clir
10. sut mae dehongli ac ymateb i'r sefyllfa dactegol o fewn eich maes cyfrifoldeb


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad

Dyma'r gwahanol amodau sy'n effeithio ar sut byddwch chi'n cymhwyso eich gwybodaeth, ac y mae rhaid i chi ddangos cymhwysedd ynddynt:

  1. Gweithrediadau:
    1.1 mewn gwlad agored
    1.2 mewn ardaloedd adeiledig

2 Cyfnodau gweithrediadau:
2.1 ymosod
2.2 amddiffyn

3 Amgylcheddau:
3.1 cemegol, biolegol, radiolegol, niwclear (CBRN)
3.2 confensiynol


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Tach 2019

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Sgiliau Llywodraeth

URN gwreiddiol

SFJ 6.13.5

Galwedigaethau Perthnasol

Gwasanaeth Cyhoeddus a Gweithwyr Proffesiynol Cysylltiedig eraill, Graddio Rhyfela'r Llynges Frenhinol, Dyletswyddau Cyffredinol y Môr-filwyr Brenhinol, Troedfilwr Brwydro'r Fyddin, Gynnwr Catrawd yr Awyrlu Brenhinol

Cod SOC


Geiriau Allweddol

gweithrediadau brwydro; cyfarpar; pyrotechneg; ymarfer brwydro; defnydd; sefyllfa dactegol; darparu gweithredol