Gweithredu a chynnal mân arfau ac arfau tîm

URN: SFJ6134
Sectorau Busnes (Suites): Lluoedd Arfog,Gwasanaethau Cyhoeddus
Datblygwyd gan: Skills for Justice
Cymeradwy ar: 30 Tach 2014

Trosolwg

​Mae'r safon hon ar gyfer unigolion sy'n gweithio mewn gwasanaeth cyhoeddus. Fe'i lluniwyd i sicrhau bod yr unigolion sy'n gweithredu ac yn cynnal mân arfau ac arfau tîm yn gwneud hynny'n ddiogel ac yn gywir, yn unol â'r gweithdrefnau priodol.

Mae'r safon hon yn berthnasol dim ond i bersonél sy'n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog, yr Heddlu ac unrhyw was cyhoeddus arall sydd wedi'i drwyddedu i ddefnyddio arfau tanio fel rhan o'u dyletswyddau.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

​1. dilyn gweithdrefnau sefydliadol bob amser
2. cynnal eich diogelwch personol eich hun a diogelwch pobl eraill bob amser
3. paratoi arfau ac ategolion yn unol â gweithdrefnau sefydliadol
4. defnyddio arfau ac ategolion yn unol ag egwyddorion cywirdeb anelu a gweithdrefnau sefydliadol
5. cynnal effeithiolrwydd gweithredol yr arf a'r ategolion ar ôl eu defnyddio
6. storio'r arf, yr ategolion a'r ffrwydron yn unol â gweithdrefnau sefydliadol


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

​1. gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer gweithredu a chynnal mân arfau ac arfau tîm
2. gofynion cyfreithiol sy'n ymwneud â defnyddio arfau a ffrwydron
3. diben a nodweddion yr arf
4. y mesurau diogelwch sy'n gysylltiedig â defnyddio arfau
5. sut mae delio gyda chamdanio a diffygion
6. gofynion o ran storio arfau a ffrwydron
7. gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer cyfarpar diffygiol
8. sut mae cynnal a chadw arfau ac ategolion
9. sut mae gosod a defnyddio ategolion


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad

Dyma'r gwahanol amodau sy'n effeithio ar sut byddwch chi'n cymhwyso eich gwybodaeth, ac y mae rhaid i chi ddangos cymhwysedd ynddynt:

1 Tanio:
1.1 byw
1.2 blanciau a dril

2 Rhesymau am ataliadau:
2.1 ail-lwytho
2.2 camdanio


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Tach 2019

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Sgiliau Llywodraeth

URN gwreiddiol

SFJ 6.13.4

Galwedigaethau Perthnasol

Gwasanaeth Cyhoeddus a Gweithwyr Proffesiynol Cysylltiedig eraill, Graddio Rhyfela'r Llynges Frenhinol, Dyletswyddau Cyffredinol y Môr-filwyr Brenhinol, Troedfilwr Brwydro'r Fyddin, Gynnwr Catrawd yr Awyrlu Brenhinol

Cod SOC


Geiriau Allweddol

mân arfau; ffrwydron; arfau; ategolion; cyfarpar; tanio; camdanio; darparu gweithredol; systemau arfau