Defnyddio a chynnal adnoddau ffisegol i gyflwyno gwasanaeth cyhoeddus

URN: SFJ551
Sectorau Busnes (Suites): Lluoedd Arfog,Gwasanaethau Cyhoeddus
Datblygwyd gan: Skills for Justice
Cymeradwy ar: 30 Tach 2014

Trosolwg

​Mae'r safon hon ar gyfer unigolion sy'n gweithio mewn gwasanaeth cyhoeddus.  Fe'i lluniwyd i sicrhau bod yr unigolion yn gallu gweithio mewn modd sy'n sicrhau'r defnydd a'r gynhaliaeth gorau posibl o adnoddau ffisegol, gan gynnwys tîm personol neu gyfarpar yn eu maes gwaith. Fe'i lluniwyd hefyd i sicrhau bod unigolion yn gwybod ac yn deall unrhyw ofynion penodol ynghylch defnyddio a chynnal yr adnoddau hyn.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

​1. dilyn gweithdrefnau sefydliadol bob amser
2. cynnal eich diogelwch personol eich hun a diogelwch pobl eraill bob amser
3. paratoi adnoddau ffisegol yn gywir ar gyfer eu defnyddio
4. cyflawni'r amcanion a bennwyd gan ddefnyddio adnoddau ffisegol, yn unol â gweithdrefnau sefydliadol
5. cynnal defnyddioldeb parhaus yr adnoddau ffisegol
6. cynnal adnoddau ffisegol yn unol â gweithdrefnau sefydliadol
7. storio adnoddau ffisegol yn unol â gweithdrefnau sefydliadol
8. rhoi cyfrif am adnoddau ffisegol bob amser


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

​1. gofynion gweithdrefnau sefydliadol
2. côd gwisg eich sefydliad
3. yr ystod o adnoddau ffisegol sydd ar gael a'u defnyddiau
4. unrhyw ofynion arbennig o ran defnyddio, cynnal a storio mewn amgylcheddau penodol
5. sut mae adnabod cyfarpar nad yw'n addas i'w ddefnyddio
6. gweithdrefnau adrodd am ddiffygion
7. sut mae rhoi cyfrif am adnoddau ffisegol a'r camau i'w cymryd os bydd diffyg adnoddau ac adnoddau nad ydynt yn addas i'w defnyddio


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad

Dyma'r gwahanol amodau sy'n effeithio ar sut byddwch chi'n cymhwyso eich gwybodaeth, ac y mae rhaid i chi ddangos cymhwysedd ynddynt:

1   Adnoddau:
1.1 personol
1.2 tîm
1.3 cyfarpar


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Tach 2019

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Sgiliau Llywodraeth

URN gwreiddiol

SFJ5.5.1

Galwedigaethau Perthnasol

Gwasanaeth Cyhoeddus a Gweithwyr Proffesiynol Cysylltiedig eraill, Graddio Rhyfela'r Llynges Frenhinol, Dyletswyddau Cyffredinol y Môr-filwyr Brenhinol, Troedfilwr Brwydro'r Fyddin, Gynnwr Catrawd yr Awyrlu Brenhinol

Cod SOC


Geiriau Allweddol

adnoddau ffisegol; personol; tîm; cyfarpar; defnyddioldeb adnoddau; storio; amodau amgylcheddol; diffyg adnoddau; darparu gweithredol