Cadw'ch cymhwysedd a'ch gwybodaeth yn gyfredol mewn gwasanaeth cyhoeddus

URN: SFJ112
Sectorau Busnes (Suites): Lluoedd Arfog,Gwasanaethau Cyhoeddus
Datblygwyd gan: Skills for Justice
Cymeradwy ar: 30 Tach 2014

Trosolwg

​Mae'r safon hon wedi'i llunio ar gyfer pobl sy'n gweithio mewn gwasanaeth cyhoeddus. Fe'i lluniwyd i sicrhau bod gan unigolion yr wybodaeth bersonol, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sy'n ofynnol i ymgymryd â'u rôl waith, ac yn eu cynnal. Fe'i lluniwyd hefyd i helpu pobl i gyflawni gweithgareddau datblygu yn unol ag amcanion personol a sefydliadol.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

​1. dilyn gweithdrefnau sefydliadol bob amser
2. cynnal eich diogelwch personol eich hun a diogelwch pobl eraill bob amser
3. datblygu eich cymhwysedd a'ch gwybodaeth trwy gydymffurfio â'r rhaglen datblygiad proffesiynol
4. cynnal gweithgareddau datblygu sy'n gyson â bodloni anghenion proffesiynol, ac yn unol ag amcanion personol a sefydliadol
5. defnyddio adborth i wella'ch perfformiad
6. cadw'ch gwybodaeth dechnegol yn gyfredol yng nghyswllt rôl a swyddogaeth eich swydd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

​1. gofynion gweithdrefnau sefydliadol
2. eich amcanion proffesiynol personol a blaenoriaethau a disgwyliadau eich sefydliad
3. pwysigrwydd adborth ar eich perfformiad
4. gofynion eich rôl a'ch lefel o gyfrifoldeb
5. y cyfleoedd datblygu sydd ar gael a sut mae eu cyrchu


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad

Dyma'r gwahanol amodau sy'n effeithio ar sut byddwch chi'n cymhwyso eich gwybodaeth, ac y mae rhaid i chi ddangos cymhwysedd ynddynt:

1 Datblygu:
1.1 gwybodaeth broffesiynol
1.2 cymhwysedd proffesiynol

2 Gofynion:
2.1 blaenoriaethau sefydliadol
2.2 amcanion proffesiynol tymor byr


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Tach 2019

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Sgiliau Llywodraeth

URN gwreiddiol

SFJ1.1.2

Galwedigaethau Perthnasol

Gwasanaeth Cyhoeddus a Gweithwyr Proffesiynol Cysylltiedig eraill, Graddio Rhyfela'r Llynges Frenhinol, Dyletswyddau Cyffredinol y Môr-filwyr Brenhinol, Troedfilwr Brwydro'r Fyddin, Gynnwr Catrawd yr Awyrlu Brenhinol

Cod SOC


Geiriau Allweddol

diogelwch personol; diogelwch pobl eraill; amcanion proffesiynol; rhaglen datblygiad proffesiynol; gwybodaeth dechnegol; cymhwysedd; cyfrifoldeb; blaenoriaethau'r sefydliad; darparu gweithredol