Prosesu pris siwrneiau a chostau ar gyfer teithwyr tacsis

URN: PPLRPVD30
Sectorau Busnes (Suites): Gyrru Cerbydau Cludo Teithwyr ar y Ffordd
Datblygwyd gan: Cogent
Cymeradwy ar: 31 Maw 2013

Trosolwg

​Mae’r Safon hon yn ymwneud â phrosesu pris siwrneiau a chostau ar gyfer teithwyr tacsis. Rhaid i chi allu defnyddio mesurydd tacsi a sut i gyfrifo pris siwrnai os yw’r siwrnai’n cynnwys teithio y tu allan i’r ffin drwyddedig. Rhaid i chi wybod a deall y gofynion cyfreithiol ar gyfer arddangos tabl neu fwrdd prisiau.

Mae’r Safon hon ar gyfer
Mae’r Safon hon ar gyfer gyrwyr tacsis.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

**P1 defnyddio mesurydd tacsi sydd wedi’i osod ar gerbyd hacni i ddangos i’r cwsmeriaid faint yw cost y cyfnod hurio a all gynnwys costau eraill sydd o fewn cylch gorchwyl yr amodau trwyddedu
P2 cynnig amcanbris am hurio cerbyd hacni y tu allan i’r ffin drwyddedu
P3 cydnabod a derbyn pan fydd cerdyn neu docyn teithio rhatach wedi cael ei gynnig


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

K1 y gofynion cyfreithiol sy’n gysylltiedig ag arddangos a lleoli’r tabl neu fwrdd prisiau er budd y cwsmeriaid
K2 sut y gellir rhannu system dariffau’n nifer o dariffau sy’n ddibynnol ar yr adeg o’r dydd
K3 sut mae system archebu ac anfon fodern yn gweithio
K4 sut i weithredu mesurydd tacsi electronig i ddelio â thariffau lluosog a chynyddol
K5 proses ailgalibradu mesurydd tacsi pan fydd tariffau’n cael eu diweddaru
K6 y systemau talu sydd ar gael i yrrwr
K7 buddiannau ‘archebu awtomatig’ a ‘galw’n ôl’
K8 sut mae newid yn cael ei gyfrifo
K9 sut mae rhoi derbynneb i gwsmer
K10 sut mae arian parod a derbyniadau eraill yn cael eu cysoni ar ddiwedd pob cyfnod gwaith
K11 dulliau cyffredin o dalu gyrwyr pan fyddant wedi’u contractio â chylched radio


Cwmpas/ystod

Gwybodaeth Ychwanegol

*
*

Tacsi
Mae’n cynnwys Cerbyd Hacni trwyddedig


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2018

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

People 1st

URN gwreiddiol

PPLRPVD30

Galwedigaethau Perthnasol

Gweithrediadau a chynnal a chadw trafnidiaeth, Gyrwyr a Gweithredwyr Trafnidiaeth

Cod SOC

8213

Geiriau Allweddol

prisiau; costau, tacsi; cerbyd hacni