Cynhyrchu sawsiau, llenwadau a chaenau ar gyfer pwdinau cymhleth

URN: PPL3PC25
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â chynhyrchu sawsiau, llenwadau a chaenau, er enghraifft:

•suropau 

•hufen menyn
•sgleiniau siwgr 
•sgleiniau siocled

Mae’r safon yn ymdrin ag amrywiaeth o dechnegau paratoi, coginio a gorffennu sy’n gysylltiedig â chynhyrchu sawsiau, llenwadau a chaenau ar gyfer pwdinau cymhleth.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a’r sgiliau technegol mae eu hangen i gynhyrchu sawsiau, llenwadau a chaenau ar gyfer pwdinau cymhleth. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a’r wybodaeth dechnegol ar gyfer y safon:


•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin
•Dilyn a monitro gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd ym maes lletygarwch
•Rheoli diogelwch bwyd mewn cegin broffesiynol
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

• Cynhyrchu sawsiau, llenwadau a chaenau ar gyfer pwdinau cymhlethMeini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Dewis y math a’r maint o gynhwysion mae eu hangen ar gyfer y sawsiau, llenwadau a chaenau
2. Gwirio’r cynhwysion i sicrhau eu bod yn bodloni’r safonau ansawdd
3. Dewis yr offer a’r cyfarpar cywir i gynhyrchu sawsiau, llenwadau a chaenau
4. Defnyddio’r offer a’r cyfarpar yn gywir wrth gynhyrchu sawsiau, llenwadau a chaenau
5. Paratoi a phrosesu’r cynhwysion i fodloni’r gofynion
6. Sicrhau bod gan y sawsiau, llenwadau a chaenau y lliw, ansawdd a gorffeniad cywir
7. Gorffennu a chyflwyno’r sawsiau, llenwadau a chaenau i fodloni’r gofynion
8. Sicrhau bod y sawsiau, llenwadau a chaenau ar y tymheredd cywir i gael eu cadw a’u gweini
9. Storio unrhyw sawsiau, llenwadau a chaenau na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1. Beth yw’r pwyntiau ansawdd sy’n gysylltiedig â sawsiau, llenwadau a chaenau gorffenedig
2. Beth yw’r offer a’r cyfarpar cywir a’r rhesymau dros eu defnyddio wrth gynhyrchu sawsiau, llenwadau a chaenau ar gyfer pwdinau cymhleth
3. Ansawdd gofynnol y sawsiau, llenwadau a chaenau gorffenedig
4. Sut i addasu blasau a lleihau diffygion cyffredin i’r eithaf 
5. Effeithiau gwahanol dymereddau a lleithder ar y cynhwysion a ddefnyddir
6. Beth yw’r defnyddiau ar gyfer gwahanol sawsiau, llenwadau a chaenau 
7. Y mathau o broblemau a all godi gyda sawsiau, llenwadau a chaenau a sut i ddelio â’r rhain yn gywir
8. Opsiynau bwyta’n iach wrth gynhyrchu sawsiau, llenwadau a chaenau
 


Cwmpas/ystod

1.     Sawsiau, llenwadau a chaenau
1.1   crème anglaise 
1.2   sabayon 
1.3   coulis ffrwythau 
1.4   ganache 
1.5   crème chantilly 
1.6   cyffeithiau 
1.7   sgleiniau ffrwyth 
1.8   crème pâtissière
1.9   suropau 
1.10 hufen menyn 
1.11 frangipane
1.12 jamiau 
1.13 sgleiniau siwgr 
1.14 sgleiniau siocled

 1.     Dulliau paratoi 

2.1   cymysgu 
2.2   chwisgio 
2.3   berwi 
2.4   gwahanu 
2.5   hufennu

 •    Dulliau prosesu

 • 3.1  lleihau 
  3.2  hylifo 
  3.3  rhoi trwy gymysgydd 
  3.4  ychwanegu lliw 
  3.5  emwlsio 
  3.6  ychwanegu cyflasynnau  


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL3FPC14

  Galwedigaethau Perthnasol

  Uwch Ben-cogydd/Uwch Gogydd, Dirprwy Ben-cogydd

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  cynhyrchu, sawsiau, llenwadau, caenau, pwdinau cymhleth