Coginio a gorffennu seigiau helgig cymhleth

URN: PPL3PC11
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â choginio a gorffennu seigiau helgig cymhleth, er enghraifft:

•sofliar wedi’i rhostio mewn pot

•colomen wedi’i ffrio’n ysgafn
•cefnddryll cig carw wedi’i rostio
•cwningen / ysgyfarnog wedi’i brwysio

​Mae’r safon yn cynnwys helgig o anifeiliaid ac adar. Wedyn mae’n mynd ymlaen i’r dulliau coginio a thechnegau gorffennu sy’n gysylltiedig â seigiau helgig cymhleth.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a’r sgiliau technegol mae eu hangen i goginio a gorffennu seigiau helgig cymhleth. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a’r wybodaeth dechnegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin

•Dilyn a monitro gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd ym maes lletygarwch
•Rheoli diogelwch bwyd mewn cegin broffesiynol
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Coginio a gorffennu seigiau helgig cymhlethMeini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.   Dewis y math a’r maint o helgig mae ei angen ar gyfer y saig
2.   Gwirio’r helgig i sicrhau ei fod yn bodloni’r safonau ansawdd a gofynion eraill
3.   Dewis yr offer a’r cyfarpar cywir i goginio a gorffennu’r helgig
4.   Defnyddio’r offer a’r cyfarpar yn gywir wrth goginio a gorffennu’r helgig
5.   Cyfuno’r helgig â chynhwysion eraill
6.   Coginio’r helgig i fodloni gofynion y saig
7.   Sicrhau bod gan y saig y blas, lliw, ansawdd a maint cywir
8.   Addurno a chyflwyno’r saig i fodloni’r gofynion
9.   Sicrhau bod y saig ar y tymheredd cywir i gael ei chadw a’i gweini
10. Storio unrhyw helgig sydd wedi'i goginio na fydd yn cael ei ddefnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.   Sut i ddewis y math, ansawdd a maint cywir o helgig i fodloni gofynion y saig
2.   Pa bwyntiau ansawdd i chwilio amdanynt mewn helgig
3.   Beth ddylech chi ei wneud os oes problemau gyda’r helgig neu gynhwysion eraill
4.   Beth yw’r offer a’r cyfarpar cywir a’r rhesymau dros eu defnyddio wrth gyflawni’r dulliau coginio gofynnol
5.   Sut i gyfuno helgig â chynhwysion eraill i greu saig gymhleth a chytbwys
6.   Sut i gyflawni pob un o’r dulliau coginio yn ôl gofynion y saig
7.   Y tymereddau cywir ar gyfer coginio helgig gan ddefnyddio pob dull coginio a pham mae’r tymereddau hyn yn bwysig
8.   Y dulliau gorffennu priodol ar gyfer amrywiaeth o seigiau helgig cymhleth
9.   Y maint priodol o goginio mae ei angen ar gyfer pob math o saig helgig gymhleth a sut i wirio bod hyn wedi cael ei gyflawni
10. Sut i leihau i’r eithaf a chywiro diffygion cyffredin mewn seigiau helgig cymhleth
11. Sut i addasu blas, lliw ac ansawdd seigiau helgig cymhleth a pha ddulliau coginio sy’n briodol i bob math o helgig
12. Y tueddiadau a methodolegau cyfredol mewn perthynas â choginio a gorffennu seigiau helgig cymhleth
13. Y tymereddau cywir i gadw a gweini seigiau helgig cymhleth
14. Sut i storio seigiau helgig cymhleth na fyddant yn cael eu bwyta ar unwaith
15. Opsiynau bwyta’n iach wrth goginio a gorffennu seigiau helgig cymhleth


Cwmpas/ystod

1.   Helgig
1.1 o anifeiliaid
1.2 o adar

 1.   Dulliau coginio

2.1 ffrio’n ysgafn
2.2 rhostio
2.3 rhostio mewn pot
2.4 brwysio
2.5 pobi
2.6 stiwio
2.7 confit
2.8 sous vide
2.9 cyfuno dulliau coginio

 •   Dulliau gorffennu

 • 3.1 addurno
  3.2 ychwanegu saws / sgleinio / dresin
  3.3 cyflwyno 


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL3FC5

  Galwedigaethau Perthnasol

  Uwch Ben-cogydd/Uwch Gogydd, Dirprwy Ben-cogydd

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  coginio, gorffennu, helgig, cymhleth