Cynhyrchu seigiau grawnfwyd, corbys a grawn sylfaenol

URN: PPL2PRD8
Sectorau Busnes (Suites): Cynhyrchu a Choginio Bwyd
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymdrin â chynhyrchu, coginio a gorffennu seigiau grawnfwyd, corbys a grawn sylfaenol. Mae’n ymdrin â sut y byddech yn paratoi’r saig yn ddiogel, dulliau coginio priodol a sgiliau gorffennu a chyflwyno, e.e. risotto. Mae hefyd yn ymdrin â choginio a gorffennu corbys a grawn ar ffurf syml, e.e. berwi neu stemio.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a sgiliau technegol mae eu hangen i gynhyrchu seigiau grawnfwyd, corbys a grawn sylfaenol. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a gwybodaeth technegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin
•Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

​Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

Cynhyrchu seigiau grawnfwyd, corbys a grawn sylfaenolMeini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Sicrhau bod y man paratoi’n lân, heb ei ddifrodi ac yn barod i’w ddefnyddio yn unol â safon eich gweithle
2. Sicrhau bod y cyfarpar (gan gynnwys cynwysyddion gwastraff) yn lân, yn briodol at y dasg, heb eu difrodi, lle dylent fod ac wedi’u cynnau’n barod i’w defnyddio
3. Gwirio bod yr holl gynhwysion yn bodloni gofynion y saig, gofynion diogelwch bwyd a gofynion eich gweithle
4. Paratoi a choginio’r cynhwysion i fodloni gofynion y saig
5. Gwirio bod gan y saig grawnfwyd, corbys neu rawn orffenedig y lliw, ansawdd a blas cywir
6. Gwirio bod y saig wedi’i choginio ac yn cael ei chadw ar y tymheredd cywir
7. Cyflwyno a gorffennu’r saig i fodloni gofynion y cwsmer a’ch gweithle
8. Storio unrhyw seigiau grawnfwyd, corbys a grawn sydd wedi'u coginio na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith yn unol â gofynion eich gweithle a gofynion diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1. Arferion gweithio diogel a hylan wrth baratoi, coginio, oeri a gorffennu seigiau grawnfwyd, corbys a grawn sylfaenol
2. Sut i wirio bod y grawnfwyd, corbys a grawn a’r cynhwysion eraill yn bodloni gofynion eich gweithle, yn addas i’w defnyddio ac o’r ansawdd a maint cywir
3. Pam ac i bwy y dylech roi gwybod am unrhyw broblemau gyda’r grawnfwyd, corbys a grawn neu gynhwysion eraill
4. Sut i gyflawni’r dulliau paratoi, coginio a gorffennu perthnasol ar gyfer pob saig a pha rawnfwyd, corbys a grawn sy’n addas ar gyfer pob dull coginio
5. Opsiynau bwyta’n iach wrth baratoi, coginio a gorffennu seigiau grawnfwyd, corbys a grawn sylfaenol
6. Sut i gyflwyno seigiau grawnfwyd, corbys a grawn sylfaenol mewn ffordd sy’n bodloni disgwyliadau uchel eich cwsmeriaid a safonau’ch gweithle
7. Y gofynion oeri a storio cywir ar gyfer cynhyrchion grawnfwyd, corbys a grawn sylfaenol na fyddant yn cael eu bwyta ar unwaith
8. Y mathau o sefyllfaoedd annisgwyl a all godi wrth baratoi, coginio a gorffennu cynhyrchion grawnfwyd, corbys a grawn sylfaenol a sut i ddelio â’r rhain


Cwmpas/ystod

1.   Cynhwysion
1.1 grawnfwyd (reis / gwenith / haidd / rhyg / ceirch / India-corn
1.2 corbys (pys / ffa / soia / ffacbys (lentils))
1.3 grawn (polenta / quinoa / gwenith yr hydd)

 1.   Dulliau paratoi a choginio

2.1 mwydo / golchi
2.2 berwi
2.3 brwysio
2.4 stemio
2.5 ffrio
2.6 pobi
2.7 coginio mewn ffwrn microdon

 •   Dulliau gorffennu

 • 3.1 addurno
  3.2 ychwanegu cyfwyd
  3.3 cyflwyno


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL2PR8

  Galwedigaethau Perthnasol

  Pen-cogydd, Cogydd, Cynorthwy-ydd cegin

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  grawnfwyd, corbys, grawn, sylfaenol