Cynhyrchu cynhyrchion crwst sylfaenol

URN: PPL2PRD12
Sectorau Busnes (Suites): Cynhyrchu a Choginio Bwyd
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymdrin â chynhyrchu, coginio a gorffennu cynhyrchion crwst sylfaenol. Mae’n ymdrin â sut y byddech yn paratoi’r cynnyrch yn ddiogel, dulliau coginio priodol a sgiliau gorffennu a chyflwyno.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a sgiliau technegol mae eu hangen i gynhyrchu cynhyrchion crwst sylfaenol. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a gwybodaeth technegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin
•Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Cynhyrchu cynhyrchion crwst sylfaenol


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Sicrhau bod y man paratoi’n lân, heb ei ddifrodi ac yn barod i’w ddefnyddio yn unol â safon eich gweithle
2. Sicrhau bod y cyfarpar (gan gynnwys cynwysyddion gwastraff) yn lân, yn briodol at y dasg, heb eu difrodi, lle dylent fod ac wedi’u cynnau’n barod i’w defnyddio
3. Gwirio bod yr holl gynhwysion yn bodloni gofynion y saig, gofynion diogelwch bwyd a gofynion eich gweithle
4. Paratoi a choginio’r cynhwysion i fodloni gofynion y saig
5. Gwirio bod gan y cynnyrch crwst gorffenedig y lliw, ansawdd a blas cywir
6. Gwirio bod y cynnyrch crwst wedi’i goginio ac yn cael ei gadw ar y tymheredd cywir
7. Cyflwyno a gorffennu’r cynnyrch crwst i fodloni gofynion y cwsmer a’ch gweithle
8. Storio unrhyw gynhyrchion crwst sydd wedi’u coginio na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith yn unol â gofynion y gweithle a gofynion diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1. Arferion gweithio diogel a hylan wrth baratoi, coginio a gorffennu cynhyrchion crwst sylfaenol
2. Sut i wirio bod y cynhwysion yn bodloni gofynion eich gweithle, yn addas i’w defnyddio ac o’r ansawdd a maint cywir
3. Pam ac i bwy y dylech roi gwybod am unrhyw broblemau gyda’r cynhwysion
4. Pwysigrwydd dilyn y rysáit wrth wneud cynhyrchion crwst
5. Sut i gyflawni’r dulliau paratoi, coginio a gorffennu perthnasol ar gyfer pob cynnyrch crwst
6. Opsiynau bwyta’n iach wrth baratoi, coginio a gorffennu cynhyrchion crwst sylfaenol
7. Sut i gyflwyno cynhyrchion crwst sylfaenol mewn ffordd sy’n bodloni disgwyliadau uchel eich cwsmeriaid a safonau’ch gweithle
8. Y gofynion storio cywir ar gyfer cynhyrchion crwst sylfaenol na fyddant yn cael eu bwyta ar unwaith
9. ​Y mathau o sefyllfaoedd annisgwyl a all godi wrth baratoi, coginio a gorffennu cynhyrchion crwst sylfaenol a sut i ddelio â’r rhain


Cwmpas/ystod

1.   Crwst
1.1 brau
1.2 melys
1.3 siwed
1.4 choux
1.5 pwff
1.6 heb glwten
1.7 parod

 1.   Dulliau paratoi

2.1 pwyso / mesur
2.2 gogru
2.3 rhwbio i mewn
2.4 hufennu
2.5 gorffwys 
2.6 peipio
2.7 rholio
2.8 haenellu / plygu
2.8 torri / siapio / trimio
2.9 leinio

 •   Dulliau coginio

 • 3.1 pobi
  3.2 stemio
  3.3 cyfuno dulliau coginio

 •   Dulliau gorffennu

 • 4.1 eisio / ysgeintio
  4.2 brwsio 
  4.3 addurno
  4.4 cyflwyno


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL2PR12

  Galwedigaethau Perthnasol

  Pen-cogydd, Cogydd, Cynorthwy-ydd cegin

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  crwst, sylfaenol