Paratoi, coginio a gorffennu seigiau reis sylfaenol

URN: PPL2PC18
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymdrin â choginio a gorffennu seigiau reis sylfaenol, er enghraifft:

•reis wedi’i ffrio ag wyau 

•risotto
•pilaff / pilau
•cejerî 
•saig tro-ffrio
•dolmades
•pwdin reis
•swshi

Mae’r safon yn ymdrin â nifer o fathau o reis, a ddefnyddir mewn seigiau melys a seigiau sawrus, a’r technegau paratoi a choginio cysylltiedig.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a’r sgiliau technegol mae eu hangen i baratoi, coginio a gorffennu seigiau reis sylfaenol. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a’r wybodaeth dechnegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin
•Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Paratoi, coginio a gorffennu seigiau reis sylfaenol


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.  Dewis y math a’r maint o reis a chynhwysion eraill mae eu hangen i baratoi’r saig
2.  Gwirio bod y reis a’r cynhwysion eraill yn bodloni’r gofynion ansawdd a gofynion eraill
3.  Dewis yr offer, y cyllyll a’r cyfarpar cywir mae eu hangen i baratoi, coginio a gorffennu’r saig reis
4.  Defnyddio’r offer, y cyllyll a’r cyfarpar yn gywir wrth baratoi, coginio a gorffennu’r saig reis
5.  Paratoi’r cynhwysion i fodloni gofynion y saig reis
6.  Coginio’r cynhwysion i fodloni gofynion y saig reis
7.  Hidlo a mowldio’r reis yn ôl y gofyn
8.  Sicrhau bod gan y saig reis y blas, lliw, ansawdd a maint cywir
9.  Addurno a chyflwyno’r saig reis i fodloni’r gofynion
10. Sicrhau bod y saig reis ar y tymheredd cywir i gael ei chadw a’i gweini
11. Gwaredu neu, os yw’r sefydliad yn caniatáu hynny, storio unrhyw reis sydd wedi'i goginio na fydd yn cael ei ddefnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  Gwahanol fathau o seigiau reis a’u nodweddion
2.  Sut i sicrhau bod y reis a’r cynhwysion eraill yn bodloni gofynion y saig
3.  Pa bwyntiau ansawdd i chwilio amdanynt mewn reis
4.  Pam ac i bwy y dylech roi gwybod am unrhyw broblemau gyda’r reis neu gynhwysion eraill
5.  Yr offer a’r cyfarpar cywir i gyflawni’r dulliau paratoi a choginio gofynnol
6.  Sut i gyflawni pob un o’r dulliau paratoi, coginio a gorffennu yn ôl gofynion y saig
7.  Pam mae’n bwysig defnyddio’r technegau, yr offer a’r cyfarpar cywir wrth baratoi, coginio a gorffennu seigiau reis
8.  Y tymereddau cywir ar gyfer coginio reis a pham mae’r tymereddau hyn yn bwysig
9.  Sut i wirio ac addasu saig reis er mwyn sicrhau bod ganddi’r blas, lliw, ansawdd a maint cywir
10. Y tymereddau cywir i gadw a gweini seigiau reis
11. Y tymereddau a’r gweithdrefnau cywir i storio seigiau reis na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith
12. Opsiynau bwyta’n iach wrth baratoi, coginio a gorffennu seigiau reis


Cwmpas/ystod

1.   Reis
1.1 grawn hir
1.2 grawn byr
1.3 grawn crwn
1.4 brown

 1.   Dulliau paratoi

2.1 mwydo
2.2 golchi

 •   Dulliau coginio

 • 3.1 berwi
  3.2 ffrio
  3.3 brwysio
  3.4 stemio
  3.5 stiwio
  3.6 pobi
  3.7 coginio mewn ffwrn microdon

 •   Dulliau gorffennu

 • 4.1 addurno
  4.2 cyflwyno


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL 2FPC4/16

  Galwedigaethau Perthnasol

  Pen-cogydd, Cogydd, Cynorthwy-ydd cegin

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  paratoi, coginio, gorffennu, reis, sylfaenol