Archebu stoc

URN: PPL2GEN2
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Cyffredinol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin ag archebu stoc yn unol â chytundebau prynu sefydledig. Mae’n nodi nifer o ddulliau archebu, megis yn electronig, yn ogystal â’r math o wybodaeth mae ei hangen yn gyson yn ystod y broses archebu.

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch wedi dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

Archebu stoc


 


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Gwirio lefelau stoc yn rheolaidd ac ymgynghori â chydweithwyr er mwyn penderfynu a oes angen stoc newydd
2. Nodi gofynion o ran stoc, gan sicrhau y bydd digon o le i’w storio pan fydd yn cyrraedd
3. Cael y dogfennau perthnasol i archebu stoc a, lle bo angen, cael caniatâd gan y person priodol i anfon archeb
4. Nodi’r wybodaeth ofynnol ar ddogfennau a defnyddio’r dull cywir o archebu o fewn yr amser gofynnol i sicrhau y bydd y danfoniad yn cyrraedd cyn i’r stoc bresennol ddarfod
5. Cynnal dogfennau’n unol â gofynion y sefydliad
6. Cael a ffeilio hysbysiad o archebion a anfonwyd a hysbysiad oddi wrth y cyflenwr
7. Ymateb i ymholiadau a datrys problemau sy’n codi ynghylch yr archeb o fewn eich awdurdod chi

 


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1. Beth yw’r broses archebu yn eich maes cyfrifoldeb chi
2. Pryd y dylech archebu stoc newydd yn unol â gofynion y sefydliad
3. Pwy sy’n gyfrifol am drefnu’r cytundeb prynu canolog
4. Beth sydd yn y cytundeb prynu canolog
5. Pam a phwy y dylid cysylltu ag ef pan mae problemau’n codi gyda’r broses archebu
6. Pryd mae angen i reolwr llinell gymeradwyo archebu
7. O ble i gael y dogfennau archebu
8. Pa wybodaeth mae angen ei nodi ar y dogfennau
9. Ble mae’r dogfennau archebu’n cael eu cadw

 


Cwmpas/ystod

1.   Gofynion o ran stoc
1.1 math o gynnyrch
1.2 brand y cynnyrch
1.3 maint

 1.   Gwybodaeth ofynnol

2.1 maint
2.2 math o gynnyrch
2.3 dyddiad mae angen y danfoniad
2.4 manylion cyswllt

 •   Dull archebu

 • 3.1 electronig
  3.2 yn bersonol
  3.3 dros y ffôn

 •   Problemau

 • 4.1 maint
  4.2 amser
  4.3 dim danfoniad
  4.4 argaeledd
  4.5 math
  4.6 ansawdd

   


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa

  ​Gall dogfennau archebu fod yn rhai papur neu rai electronig gan ddibynnu ar y broses a’r system a ddefnyddir gan y sefydliad ​


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL2GEN2/15

  Galwedigaethau Perthnasol

  Pen-cogydd, Cogydd, Cynorthwy-ydd cegin, Aelod o'r tîm, Staff bar

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  archebu stoc, prynu, archebu, danfoniad, stoc, archebu, cyflenwr