Cwblhau dogfennau cegin

URN: PPL2GEN14
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol,Cynhyrchu a Choginio Bwyd
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymdrin â chwblhau dogfennau a ddefnyddir yn aml mewn ceginau: er enghraifft, siartiau tymheredd, taflenni amser, ffurflenni cofnodi damweiniau, gwybodaeth diogelwch bwyd ac adroddiadau am namau ar gyfarpar. Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni: • Cwblhau dogfennau cegin

Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Gwirio bod digon o ddogfennau perthnasol yn barod i’w defnyddio yn unol â safon eich gweithle
2. Cwblhau dogfennau’n gywir, yn ddarllenadwy ac yn brydlon yn unol â safonau’ch gweithle
3. Prosesu dogfennau’n gywir yn unol â safonau’ch gweithle
4. Ateb unrhyw gwestiynau ynghylch cwblhau dogfennau o fewn terfynau eich awdurdod chi er mwyn dangos eich bod yn deall

 


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1. Pa ddogfennau mae angen eu cwblhau yn eich gweithle a pham mae’n bwysig gwneud hynny
2. Ble i gael y dogfennau perthnasol a sut i’w cwblhau yn unol â gofynion eich gweithle a’r gofynion cyfreithiol
3. Y gweithdrefnau ar gyfer copïo a ffeilio dogfennau a’u rhoi ar waith yn eich gweithle
4. I bwy a pham y mae’n rhaid i chi roi gwybod am unrhyw broblemau gyda dogfennau
5. Pwysigrwydd cwblhau dogfennau’n gywir, yn ddarllenadwy ac yn brydlon
6. Y mathau o sefyllfaoedd annisgwyl a all godi wrth fonitro a chwblhau dogfennau cegin

 


Cwmpas/ystod

1.   Dogfennau perthnasol
1.1 siartiau tymheredd
1.2 gwybodaeth diogelwch bwyd
1.3 ffurflenni cofnodi damweiniau
1.4 adroddiadau am namau ar gyfarpar
1.5 adroddiadau ar y defnydd o stoc
1.6 nodiadau danfon
1.7 rotâu glanhau

 


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2021

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

People 1st

URN gwreiddiol

PPL2PC1

Galwedigaethau Perthnasol

Pen-cogydd, Cogydd, Cynorthwy-ydd cegin

Cod SOC


Geiriau Allweddol

cwblhau, dogfennau, cegin