Effaith ymddygiad personol ym maes lletygarwch

URN: PPL2GEN1
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Cyffredinol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â’r ffordd mae’ch ymddygiad chi’n effeithio ar gwsmeriaid a’r sefydliad rydych chi’n gweithio iddo.

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch wedi dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’r gallu i’w reoli’n gadarnhaol:


•Effaith ymddygiad personol ym maes lletygarwch


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.  Ymgyflwyno mewn modd proffesiynol, yn unol â gofynion y brand / sefydliad
2.  Trefnu’ch gwaith eich hun a bod â’r hyder i ofyn am gyfarwyddyd
3.  Cymryd rhan lawn mewn adolygiadau perfformiad a hyfforddiant
4.  Gweithredu ar adborth ar berfformiad personol
5.  Defnyddio adborth oddi wrth gwsmeriaid i wella’ch gwasanaeth cwsmeriaid chi yn unol â safonau’r brand / sefydliad
6.  Defnyddio technoleg yn gyfrifol yn unol â gofynion y sefydliad a chael gwybod yn rheolaidd am y datblygiadau diweddaraf sy’n gysylltiedig â’ch rôl chi
7.  Hybu gwerthoedd a chanllawiau’r brand / sefydliad y tu mewn a’r tu allan i’r sefydliad
8.  Gweithio gydag uniondeb mewn ffordd ddiogel, onest, y gellir ymddiried ynddi
9.  Gweithio mewn modd teg a phroffesiynol
10. Cymryd cyfrifoldeb am eich rôl eich hun


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1. Beth yw gwerthoedd a chanllawiau’r brand / sefydliad a pham mae’n bwysig cydymffurfio â nhw
2. Sut i drefnu’ch gwaith eich hun a phryd i ofyn am gyfarwyddyd
3. Pa ymddygiad sy’n dderbyniol ar safle’r sefydliad ac oddi ar ei safle a pham mae’n bwysig ymddwyn yn y ffordd hon
4. Sut mae’ch ymddygiad yn cael effaith gadarnhaol a negyddol ar brofiad y cwsmer ac enw da’r busnes
5. Sut i hybu gwerthoedd a chanllawiau’r brand / sefydliad y tu mewn a’r tu allan i’r sefydliad
6. Sut y gall cyfryngau cymdeithasol gael effaith ar werthoedd a chanllawiau’r brand / sefydliad
7. Sut i gael gwybod yn rheolaidd am y datblygiadau technolegol presennol yn eich maes cyfrifoldeb chi


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2021

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

People 1st

URN gwreiddiol

PPL2GENB

Galwedigaethau Perthnasol

Derbynnydd

Cod SOC


Geiriau Allweddol

ymddygiad, cwsmer