Trin cyfathrebiadau cwsmeriaid a bwcio gwasanaethau allanol

URN: PPL2FOH8
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Cadw Tŷ a Swyddfa Flaen
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â chasglu, didoli a dosbarthu cyfathrebiadau a bwcio gwasanaethau allanol i gwsmeriaid. Mae i bobl sy’n gweithio wrth ddesgiau derbyn neu concierge. Mae’n bosibl y bydd cwsmeriaid yn cael ac anfon gwahanol fathau o gyfathrebiadau trwy gyfleuster derbyn sefydliad. Gall gwasanaethau allanol gynnwys bwcio tacsi, cael tocynnau ar gyfer digwyddiad neu rywbeth llawer mwy anarferol Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni: •Trin cyfathrebiadau cwsmeriaid a bwcio gwasanaethau allanol

Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.  Casglu post a negeseuon o ffynonellau priodol
2.  Didoli a dosbarthu post a negeseuon i’r person neu le cywir yn brydlon
3.  Ymdrin â phost a negeseuon sydd heb eu casglu a’u dosbarthu yn unol â gweithdrefnau eich gweithle
4.  Dilyn y ddeddfwriaeth gyfredol ar ddiogelu data wrth ymdrin â phost a negeseuon, yn ogystal â chyfrinachedd cwsmeriaid
5.  Ymdrin â phost electronig sy’n dod i mewn yn unol â gweithdrefnau’r sefydliad
6.  Bwcio gwasanaethau allanol i gwsmeriaid, gan fod yn gwrtais, yn gymwynasgar ac yn effeithlon bob amser
7.  Cael gwybod beth yw anghenion a gofynion cwsmeriaid
8.  Cael gwybod pwy yw sefydliadau’n gywir a chysylltu â nhw fel y gofynnir ichi
9.  Bwcio gwasanaethau sy’n diwallu anghenion cwsmeriaid
10. Rhoi i gwsmeriaid fanylion manwl gywir y bwciad ac unrhyw ddewisiadau eraill a gynigir
11. Dilyn gweithdrefnau eich sefydliad o ran bwcio gwasanaethau
12. Rhoi gwybod i gwsmeriaid yn gwrtais ac yn brydlon pan nad ydych wedi gallu gwneud yr hyn maen nhw wedi gofyn amdano


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  Pam mae’n bwysig ymdrin â phawb rydych yn cyfathrebu ag ef yn gwrtais, yn gymwynasgar ac yn effeithlon
2.  Gofynion cyfreithiol o ran trin post a negeseuon
3.  Arferion gwaith diogel a hylan wrth drin post, negeseuon a chyfathrebiadau ysgrifenedig
4.  Gweithdrefnau eich sefydliad o ran trin a dosbarthu post a pham mae’r rhain yn bwysig
5.  Pam y dylid rhoi gwybod am eitemau amheus ar unwaith
6.  Pam y dylid diogelu cyfathrebiadau ysgrifenedig rhag cael eu cyrchu heb awdurdod
7.  Y gweithdrefnau ar gyfer dosbarthiad a gofnodwyd a phost cofrestredig
8.  Y math o sefyllfaoedd annisgwyl a phroblemau a all godi a sut i ddelio â’r rhain
9.  Y mathau o wasanaethau y gofynnir i chi eu bwcio, o bosibl, a’r gweithdrefnau y dylech eu dilyn
10. Pam mae’n bwysig rhoi gwybodaeth lafar ac ysgrifenedig gywir i gwsmeriaid
11. Pam mae angen cael cadarnhad a blaendal gan gwsmeriaid, o bosibl
12. Y math o sefyllfaoedd annisgwyl a phroblemau a all godi a sut i ddelio â’r rhain


Cwmpas/ystod

1.   Post 
1.1 llythyrau
1.2 parseli
1.3 post cofrestredig neu a ddosberthir gan negesyddion
1.4 electronig

 1.   Negeseuon

2.1 ffacs / wedi’u teipio / nodiadau wedi’u hysgrifennu â llaw
2.2 negeseuon e-bost

 •   Gwasanaethau

 • 3.1 trafnidiaeth 
  3.2 danfoniadau
  3.3 adloniant / bwcio bwytai / sba
  3.4 arall


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL2FOH8

  Galwedigaethau Perthnasol

  Derbynnydd

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  trin, post, bwcio, gwasanaethau, allanol