Ymdrin â bwciadau

URN: PPL2FOH3
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Cadw Tŷ a Swyddfa Flaen
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn sôn am ymdrin â phob math o ymholiadau ynghylch bwciadau gan gynnwys eu newid a’u canslo. Mae i bobl sy’n gweithio ar y dderbynfa neu dimau bwciadau. Gall bwciadau gyrraedd sefydliad trwy wahanol ddulliau gan gynnwys ar lein, trwy e-bost, cyfryngau cymdeithasol neu’r post, dros y ffôn ac wyneb yn wyneb. Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni: •Ymdrin â bwciadau

Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Ymdrin ag ymholiadau ynghylch bwciadau gan ddilyn gweithdrefnau’r sefydliad yn ôl y math o ymholiad
2. Ateb yr ymholiad ynghylch bwciad gyda gwybodaeth gywir
3. Achub ar y cyfle i werthu cynhyrchion a gwasanaethau eraill yn y neges yn ôl at y cwsmer lle bo’n bosibl ac yn briodol
4. Gwahodd eich cwsmeriaid i wneud bwciad lle bo’n bosibl a chymryd a chofnodi eu manylion yn gywir
5. Darparu ar gyfer anghenion a gofynion y cwsmer a dilyn gweithdrefnau’r sefydliad yn unol â hynny
6. Ymdrin ag unrhyw achosion o gadarnhau, canslo a newid bwciadau yn unol â gweithdrefnau a gofynion y sefydliad
7. Casglu gwybodaeth gyfredol am gyfraddau, bargeinion a rheolau trydydd partïon lle bo’n berthnasol
8. Canfod, gwirio a gweithredu ar fwciadau sydd heb eu cadarnhau yn y system bwcio
9. Cadw cofnodion o’r holl fwciadau yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  Pwysigrwydd ymdrin â chwsmeriaid mewn modd cwrtais a chymwynasgar bob amser
2.  Pam mae’n bwysig rhoi gwybodaeth lafar ac ysgrifenedig gywir i gwsmeriaid 
3.  Y mathau o sefyllfaoedd annisgwyl a phroblemau a all godi gyda bwciadau, a sut i ddelio â’r rhain yn gywir
4.  Gofynion cyfreithiol sylfaenol sy’n ymwneud â nwyddau a gwasanaethau ar werth wrth gael ymholiadau ynghylch bwciadau a chadarnhau, newid a chanslo bwciadau
5.  Gweithdrefnau a systemau bwcio eich sefydliad gan gynnwys systemau trydydd partïon
6.  Pwysigrwydd gwerthu elfennau ychwanegol mewn modd deallus a phriodol, cyfraddau ystafelloedd / cynhyrchion, gwerth ychwanegol, terfynau negodi cyfraddau a rheoli arenillion a sut mae’r rhain yn berthnasol i’ch swydd
7.  Beth yw gwerthu gormod o ystafelloedd, sut i ddelio â hyn a pham mae’n digwydd
8.  Pam mae’n bwysig cael a chofnodi manylion bwciad yn gywir
9.  Pam mae’n bwysig achub ar y cyfle i werthu cynhyrchion a gwasanaethau
10. Sut i ganslo a newid bwciadau
11. Polisïau a gweithdrefnau canslo’ch sefydliad chi a systemau trydydd partïon 
12. Pam y gall fod angen cael cadarnhad a blaendal gan gwsmeriaid
13. Pam mae’n hanfodol gweithredu ar fwciadau sydd heb eu cadarnhau

 


Cwmpas/ystod

1.   Cwsmeriaid 
1.1 â gofynion arferol
1.2 ag anghenion arbennig

 1.   Ymholiadau 

2.1 wyneb yn wyneb
2.2 dros y ffôn
2.3 trwy lythyr neu ffacs
2.4 trwy e-bost
2.5 systemau bwcio ar-lein
2.6 y gwasanaethau a chyfleusterau sydd ar gael
2.7 nodweddion a buddion gwasanaethau a chyfleusterau
2.8 prisiau
2.9 y cynigion arbennig a hyrwyddiadau sydd ar gael
2.10 cyfryngau cymdeithasol
2.11 systemau bwcio trydydd partïon

 •   Systemau bwcio

 • 3.1 systemau cyfrifiadurol
  3.2 systemau llaw
  3.3 systemau ar-lein

 •   Newid a chanslo bwciadau

 • 4.1 newid bwciadau
  4.2 canslo bwciadau


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa

  ​Cwsmer

  Unrhyw un sydd eisiau gwneud, newid neu ganslo bwciad


   


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL2FOH3

  Galwedigaethau Perthnasol

  Derbynnydd

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  ymdrin, bwciadau