Cynnal defnydd effeithlon o adnoddau yn y gegin

URN: PPL1PRD3
Sectorau Busnes (Suites): Cynhyrchu a Choginio Bwyd
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â sut yr ydych yn gweithio mewn ffordd effeithlon i sicrhau y caiff yr holl adnoddau ffisegol eu defnyddio’n effeithlon ac y cyfyngir ar wastraff. Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni: •Cynnal defnydd effeithlon o adnoddau yn y gegin

Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Sicrhau bod yr holl adnoddau ar gyfer gweithrediadau’r gegin yn hawdd eu cyrraedd a bod y cyfarpar yn gweithio’n gywir
2. Gweithio mewn modd effeithlon, a diffodd cyfarpar ar ôl eu defnyddio os yw’n bosibl gan wastraffu llai o ynni’n ddiangen
3. Gwaredu gwastraff pacio’n gywir er mwyn cymryd cyn lleied o le ag sy’n bosibl
4. Rhoi gwybod am unrhyw broblemau gyda chyfarpar, adnoddau neu wastraff posibl i’r person priodolGwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1. Arferion gweithio diogel a hylan sy’r arbed ynni wrth ddefnyddio adnoddau yn y gegin
2. Y gwahanol fathau o wastraff mae gweithrediadau’r gegin yn eu cynhyrchu a sut i leihau’r rhain i’r eithaf
3. Effaith ariannol gwastraff adnoddau heb reolaeth
4. Pam ac i bwy y dylid rhoi gwybod am wastraff posibl
5. Y mathau o sefyllfaoedd annisgwyl a all achosi gormod o wastraff wrth gyflawni gweithrediadau bwyd


Cwmpas/ystod

1.   Cyfarpar
1.1 coginio
1.2 cludadwy
1.3 storio
1.4 echdynnu
1.5 dal

  1.    Adnoddau
2.1 nwy
2.2 trydan
2.3 dŵr
2.4 staff

Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2021

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

People 1st

URN gwreiddiol

PPL1PR20

Galwedigaethau Perthnasol

Pen-cogydd, Cogydd

Cod SOC


Geiriau Allweddol

Adnoddau, cegin