Paratoi brechdanau poeth ac oer

URN: PPL1PRD1
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol,Cynhyrchu a Choginio Bwyd
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â sut yr ydych yn paratoi amrywiaeth o frechdanau poeth ac oer gan gynnwys:

•brechdanau

•rholiau
•byrgers
•parseli (wraps) / fajitas
•paninis

Mae’n ymdrin â pharatoi’r llenwadau a’r cynhyrchion bara gan weithio mewn modd diogel a hylan.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a sgiliau technegol mae eu hangen i baratoi brechdanau poeth ac oer. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a gwybodaeth technegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin
•Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Paratoi brechdanau poeth ac oer


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Sicrhau bod y man paratoi’n lân, heb ei ddifrodi ac yn barod i’w ddefnyddio yn unol â safon eich gweithle
2. Sicrhau bod y cyfarpar (gan gynnwys cynwysyddion gwastraff) yn lân, heb eu difrodi, lle dylent fod ac wedi’u cynnau’n barod i’w defnyddio
3. Dewis y cyfarpar cywir ar gyfer y math o frechdan yn unol â safon eich gweithle
4. Paratoi’r brechdanau’n gywir ac yn effeithlon yn unol â safonau’ch gweithle a safonau diogelwch bwyd
5. Storio unrhyw frechdanau a llenwadau na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd
6. Cadw’r man paratoi a’r cyfarpar yn lân ac yn daclus a heb sbwriel a thameidiau


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1. Sicrhau bod y man paratoi’n lân, heb ei ddifrodi ac yn barod i’w ddefnyddio yn unol â safon eich gweithle
2. Sicrhau bod y cyfarpar (gan gynnwys cynwysyddion gwastraff) yn lân, heb eu difrodi, lle dylent fod ac wedi’u cynnau’n barod i’w defnyddio
3. Dewis y cyfarpar cywir ar gyfer y math o frechdan yn unol â safon eich gweithle
4. Paratoi’r brechdanau’n gywir ac yn effeithlon yn unol â safonau’ch gweithle a safonau diogelwch bwyd
5. Storio unrhyw frechdanau a llenwadau na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd
6. Cadw’r man paratoi a’r cyfarpar yn lân ac yn daclus a heb sbwriel a thameidiau


Cwmpas/ystod

1.   Cynhyrchion bara
1.1 bara wedi’i dafellu
1.2 bara heb ei dafellu
1.3 parseli (wraps)
1.4 rholiau / byns / paninis

​2.   Llenwadau 

2.1 brasterau / taeniadau 
2.2 cig a dofednod
2.3 pysgod
2.4 cynhyrchion llaeth
2.5 salad / llysiau / ffrwythau
2.6 sawsiau / dresins / relish

 1.   Dulliau paratoi

3.1 tafellu
3.2 paratoi llenwadau 
3.3 addurno
3.4 cynhesu / crasu

 •   Cyfarpar

 • 4.1 byrddau torri
  4.2 cyllyll
  4.3 unedau oeri
  4.4 peiriant crasu / peiriant panini
  4.5 stof / ffwrn


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL1PR1

  Galwedigaethau Perthnasol

  Pen-cogydd, Cogydd, Cynorthwy-ydd cegin

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  paratoi, brechdanau